Rozkvetlý les, skály i břehy: 12 květů dubnového Podyjí

/FOTOPRŮVODCE/ - Kromě vřesovišť v dubnu rozkvetly i jarní květiny v lesích nebo na břehu řeky. Připravili jsme pro vás malého průvodce po těch nejzajímavějších z nich.

 Sasanka hajní

Rozkvetlou sasanku hajní naleznete v dubnu ve většině listnatých i smíšených lesů. Vyhovují ji kypré, vlhké humózní půdy s dostatkem světla. Tato rostlina tvoří rozsáhlé kobercovité porosty.

Trnka obecná

Než se na podzim dočkáme jejich trpkých plodů můžeme se nyní u polních cest nebo na vřesovištích pokochat bílými květy trnky obecné. Díky svým dlouhým kořenům, tvořícím mnoho výhonů, a vysoké odolnosti vůči nehostinným podmínkám vyniká tento keř v obsazování nových stanovišť. Plody trnky jsou pro ptactvo v zimním období významným zdrojem potravy. Ekologicky vázána na její výskyt je také celá řada druhů motýlů a mnozí ptáci (například ťuhýk) ji vyhledávají pro hnízdění. 

Ostřice chlupatá

Ostřici chlupaté vyhovují stinné vlhčí habřiny. V Národním parku Podyjí ji naleznete například v okolí Ledových slují. V ČR je hojná zvláště na Moravě, a to nejvíce v nižších polohách Karpat s přesahem i do českého masívu (hlavně u Brna a Vyškova).

Pryšec prutnatý

Na pryšec narazíte především na Hradišťských terasách. 

Ptačinec velkokvětý

Této vytrvalé bylině z čeledi hvozdíkovitých vyhovují především světlé listnaté lesy. 

Pumpava rozpuková

Pumpavu naleznete například na Hradištských terasách. Roste v trávnících, na polích, pastvinách, vinicích, kolem cest, na rumištích, železničních náspech i nádražích, nejčastěji na stanovištích suchých a slunných. Kvete od dubna až do října.

Podbílek šupinatý

Podbílek je nezelená parazitická bylina z čeledi zárazovité.  Parazituje na kořenech převážně listnatých stromů a v národním parku ho můžete vidět například na červené turistické trase v údolí Klaperova potoka nebo na Mnizskově okruhu v údolí potoka u Vranova nad Dyjí.

Angrešt srstka

Angrešt sice znáte ze zahrádek, ale nyní volně kvete i v Podyjí. Například přímo na břehu Dyje na Hardeggském okruhu.

Sasanka pryskyřníkovitá

Sasance pryskyřníkovité vyhovují stejně jako té hajní světlé listnaté lesy. Ale pozor! Čerstvě utržená rostlina je jedovatá. Může vám způsopit puchýře na kůži nebo poranit oči, pokud se do nich dostane.

Tařice skalní

Tařici uvidíte na skalách nad Znojemskou přehradou či pod znojemským hradem nebo na Hamerských vrásách ve Vranově nad Dyjí. Počty rostlin tohoto druhu se ve volné přírodě postupně snižují a proto byla tařice skalní zapsána na seznam ohrožených druhů.

Brčál barvínek

Brčál barvínek uvidíte, pokud se vypravíte například na Nový Hrádek u Lukova. Brčál je považován za jedovatý a některé látky, které obsahuje se používají při chemoterapii.

Mahalebka obecná

Též višeň turecká je na jižní Moravě považována za původní, jinde v ČR je zplanělá. V Podyjí ji najdete především na Hradišťských terasách. Velké bohatě kvetoucí keře jsou dobře patrné i z vyhlídky na znojemském hradě. Dřevo mahalebky se dříve používalo nejen k výrobě holí a troubelí, ale také k výrobě dýmek. Z trpkých plodů se mohou vyrábět likéry. Pěstuje se také často jako podnož pro višně a třešně.

Všechny fotografie Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí