Reportáž z Podyjí

Během kurzu se žáci stanou reportéry a kameramany, kteří budou z území NP Podyjí a jeho okolí pořizovat krátké vstupy ohledně národního parku obecně a o konkrétních místech, na kterých se právě nacházejí. Tyto vstupy se následně sestříhají v krátkou reportáž. 

Místo realizace:

Varianta 1: Trasa znojemská přehrada - Špalkova vinice (přes Kraví horu)

Varianta 2: Vinice Šobes - šíje šobeského výběžku

Časová dotace:

5 hodin v terénu, 2 vyučovací hodiny pro zpracování výstupu (střih videa)

Personální zajištění:

Běžný pedagogický doprovod, bez potřeby odborníka

Primární cílová skupina dle standartního ŠVP:

---

Interdisciplinární vazby:

Přírodopis, zeměpis, informatika, český jazyk, dějepis

Hlavní cíl:

Znalost základních informací o NP Podyjí, znalost důvodů ochrany území, znalost podstaty přírodní pestrosti NP Podyjí

Vedlejší cíle:

Aktivní práce s informacemi atraktivním způsobem, navštívení a poznání místa, 

Výstupy:

Reportáž

Pomůcky:

Fotoaparát, běžné psací potřeby, software pro střih videa

Materiály:

Textový podklad (varianta 1) Textový podklad (varianta 1)

Textový podklad (varianta 2) Textový podklad (varianta 2)

Teoretická východiska:

Informací o Národním parku Podyjí je obrovské množství, problém spíše tkví ve vybrání přiměřeného obsahu a rozsahu pro tvorbu reportáže a zachování didaktického pravidla správnosti, tedy aby i po zjednodušení pro příslušnou cílovou skupinu zůstala zachována faktická správnost a nedošlo ke zkreslení či snížení pravdivosti informací.

Kurz je pro žáky velice atraktivní z důvodu využívání technologií a postupů jim blízkých. Díky nutnosti zpracování textu, jeho reprodukci a následné upravě videa žáci aktivně zacházejí s informacemi na několik způsobů a opakovaně, což vede k jejich snazšímu a hlubšímu průniku do povědomí žáků.

Průběh kurzu:

Aktivita 1 - Zpracování textu

Zpracování textů je možné a pro hladší chod natáčení i vhodné provést ještě před odchodem do terénu, žáci je mohou dostat do domácího nastudování, nicméně i varianta, že se žáci s texty seznámí až těsně před natáčením je možná a realizovatelná. Velkou roli hrají schopnosti a věk jednotlivých žáků nebo skupin (tříd).

Aktivita 2 - Natáčení reportáže

Tato aktivita probíhá v terénu, žáci si sami volí příhodná místa i to, kdo bude kameramanem a kdo reportérem. Jednotlivé texty jsou různě obtížné, což dává prostor pro rozdělení těch složitějších pro žáky nadané a jednodušších pro žáky slabší. Návodné informace, jak mají žáci postupovat, jsou uvedeny v hlavičce podkladů pro natáčení. Počátky bývají zpravidla pomalejší, obtížnější, žáci se do natáčení příliš nehrnou, postupně se pak tempo optimalizuje a počáteční ostych odpadá.

Aktivita 3 - Úprava videa

Tato aktivita probíhá mimo terén, je však velmi důležitá z hlediska fixace a tvorby výstupu jako výsledného díla. Celkové video by mělo mít logickou návaznost a nemělo by působit útržkovitě, nicméně i zdánlivě ne příliš povedený výsledek je hodnotný. K sestříhání videa je nutný program pro úpravu videí, což je individuální záležitost každé školy případně počítače. Je možné též využít online editorů, pokud není takový program pro počítače dostupný. Vesměs si však žáci vědí sami rady, tvorba videa je pro ně poměrně běžnou záležitostí. V případě obav z této aktivity je řešením osobní konzultace.