PROŽIJTE A POZNEJTE PODYJÍ

Cílem projektu je podpořit zájem učit se a chápat přírodní hodnoty ve svém okolí a rozvíjet ekologickou etiku. Prožitkové akce podpoří probouzet citové vztahy veřejnosti k prostředí, ve kterém žijí. Pro oslovení široké veřejnosti, různých cílových skupin, byly vytvořeny rozdílné aktivity, které souhrnně různou formou podpoří vnímání jednotlivých složek vědomí sounáležitosti s místem a regionem a pocit zodpovědnosti za něj.  Reflexe různých hodnotových a etických pohledů na přírodu a reflektivní zachycení prožitku přírody je klíčové pro získání vztahu k místu, jeho jedinečnosti a schopnost interpretovat jej v souvislostech svému okolí.  Pro posílení vnímání přírodních hodnot a posílení vztahu k těmto hodnotám v regionu bude připravena řada akcí pro veřejnost. Správa je bude podílet na jejich organizaci, propagaci a zajistí realizátory jednotlivých akcí

Propagace jednotlivých akcí bude zajištěna pomocí osvědčených informačních kanálů – Plán vycházek do Podyjí, aktualizaci kalendáře akcí Správy NP Podyjí. U významných akcí bude vydána tisková zpráva, alespoň 1x ročně.

celkové způsobilé výdaje 1 087 292 Kč
výše příspěvku Fondu 924 198 Kč
výše příspěvku žadatele (do výše způsobilých výdajů) 163 094 Kč
datum ukončení 31.12.2021

Výstupy: 
Quest / Hledačka Z kulturní krajiny do „divočiny“

Image