Prosvětlené okraje luk pomohou kriticky ohroženým motýlům

Znojmo, 14. března - Především kriticky ohroženému druhu motýlů  jasoni dymnivkovému pomůže prosvětlení okrajů Lipinské, Hlubocké a Gališské louky. Lesníci v těchto dnech pracují i na Poli pod Hardeggem. Cílem prosvětlení vybraných lesních porostů v sousedství luk je podpora i dalších světlomilných živočichů.

Jason dymnivkový

Ohrožený lesní motýl jasoň dymnivkový na Hlubocké louce v srdci Podyjí. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Plochy se nachází mimo značené cesty, ale jdou dobře vidět z některých rakouských steze a lidé se  mohou s lesní technikou, která odváží dřevo ze dna údolí, setkat  na přístupových cestách. Správa NP Podyjí proto prosí návštěvníky, aby omluvili případná drobná omezení. Při vyklízení dřeva pomáhají i koně. Ruch by měl ustat na konci března.

Prosvětlené lesní okraje v sousedství luk postupně zarostou mladým lesem. Pro podporu různorodosti přírody v Podyjí  je právě tato střídající se škála různých věkových stádií lesa klíčová.

Kriticky ohrožený motýl jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne),  který nedávno vymizel z Čech a na Moravě jeho stavy stále klesají, potřebuje pro kladení vajíček dobře prosluněná místa v lesích.  Nejčastěji proto vyhledává čerstvé paseky v listnatých lesích nebo okraje lesních světlin. Tento motýl v minulosti dobře prospíval při takzvaném výmladkovém hospodaření.  V Podyjí přežil v okrajových porostech podél údolních luk patrně díky lepším podmínkám stanoviště (více světla, výskyt živných rostlin housenek) oproti lesům na plošině. Další podmínkou jeho výskytu je přítomnost dymnivek, na nichž žijí zjara jeho housenky. S motýly se můžete setkat v květnu a červnu právě na některých údolních loukách nebo v jejich okolí.

Letecký snímek prosvětlených ploch (simulace zásahu, jak bude přibližně vypadat po olistění stromů)

Letecký snímek prosvětlených ploch (simulace zásahu, jak bude přibližně vypadat po olistění stromů)

Na prosvětlených plochách se tento rok uskuteční i výzkum, který by měl prozkoumat vliv tohoto opatření právě na jasoně, světlomilné brouky, ptáky nebo travino-bylinný podrost. Pokud se ukáže účinnost opatření, bude prosvětlování v budoucnu pokračovat i na dalších údolních loukách s výskytem jasoně.  I když většina lesů Národního parku Podyjí bude výhledově součástí území ponechaného samovolným procestům, na vybraných lokalitách (v tzv. zóně s trvalou aktivní péčí) se počítá i s aktivními opatřeními podobného charakteru.

Lipinsk___louka_plochaL1_pr__b__h_t____by__2473.jpg

Příklad prosvětleného lesního okraje na Lipinské louce během vyklízení dřevní hmoty

Robert Stejskal