Prostor pro divočinu i více tras pro turisty. Podyjí připravuje svoji vizi rozvoje na příštích deset let

Znojmo, 17. prosince  2010 - Stezky pro vozíčkáře vedoucí na vyhlídky v srdci Podyjí a rozšíření turistických cest, zmírnění stavebních pravidel pro obce v ochranném pásmu ale i rozšíření oblasti, kterou Správa parku ponechá samovolnému vývoji a nebude do ní nadále zasahovat, přináší nový Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo na příští desetiletí. Text návrhu dokumentu je nyní těsně před dokončením. Po oficiálním připomínkovém řízení by měl vejít v platnost pravděpodobně v druhé polovině roku 2011.

„Hledání rovnováhy mezi ochranou přírody v unikátním prostředí Národního parku Podyjí a potřebami lidí, kteří zde žijí a kteří region navštěvují, je složitý proces. Chceme, aby byl z naší strany co možná nejtransparentnější. Proto jsme nabídli obcím, aby koncept dokumentu připomínkovali už ve fázi příprav. Před oficiálním procesem schvalování," řekl ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Přestože je ochrana krajiny, rostlin a zvířat v Podyjí hlavní prioritou připravovaného plánu péče, obce v ochranném pásmu čeká i zmírnění dosavadních stavebních pravidel. Zatímco nyní se vesnice nemohou rozšiřovat žádným směrem, do budoucna by toto omezení mělo platit jen směrem k hranícím národního parku. „Nové domy se už budují například v Mašovicích. Nové plochy pro zástavbu jsou vymezeny i v připravovaném územním plánu Lukov," uvedla vedoucí oddělení speciální ochrany přírody a strategického plánování NP Podyjí Lenka Reiterová.

V příštích deseti letech by se až na 75 % parku měly více uplatňovat přírodní procesy.  „Znamená to, že Správa parku nebude na tomto území provádět žádné řízené zásahy. Což se ostatně na polovině území děje již dnes. Zjednodušeně řečeno se zde nebudou provádět hospodářské činnosti, zejména těžit dřevo. Další vývoj těchto „oblastí divočiny" bude ve znamení podpory přirozených procesů. Lidí se tato změna ale nedotkne. Dále budou moci i do nejchráněnějšího území po značených turistických cestách, tak jak je tomu dnes," popsal Rothröckl.

Park také počítá s rozšiřováním sítě turistických cest. Nově by se po speciálně upravených trasách měli na zajímavá místa v centru národního parku dostat i lidé s handicapem. „Nové trasy se výhledově plánují například na Hradišti, u Čížova nebo Hardeggu. Tam by obnovou historického mostku přes Dyji měl vzniknout i nový vycházkový příhraniční okruh. Park chce rekonstruovat páteřní cyklistické stezky a vybudovat úvaziště u východní větve koňských tras. Správa Národního parku Podyjí ve svém plánu rozvoje počítá i s budováním osmi konkrétních tras pro vozíčkáře. Dostanou se například i na vyhlídky nad Hardeggem, Králův stolec nebo Železné schody přímo v srdci Podyjí," řekl Rothröckl.

Správa národního parku se bude snažit přesvědčit zemědělce a vinaře, aby přešli na ekologický způsob hospodaření.  „Uvažované změny se dotknou asi 1% vinic v ochranném pásmu. Na 99% plochy registrovaných vinic na území národního parku a ochranného pásma se hospodaří v integrované produkci (hospodaření s přísnějšími limity užívání chemických prostředků) již dnes. Dle názoru Správy NP je žádoucí převést vinice uvnitř národního parku k ekologickému zemědělství. Ovšem i pro ně je v konceptu plánu péče ponechána možnost zachovat jen integrovanou produkci," uvedla Reiterová. Tento způsob hospodaření navíc umožňuje zemědělcům a vinařům čerpání vyšších dotací.

Konečná verze dokumentu ještě není hotová. Do konce roku 2010 se ke konceptu mohli vyjádřit členové Rady parku. Tedy zástupci obcí na jeho hranicích i odborníci. Pak ho budou posuzovat lidé z Ministerstva životního prostředí. Oficiální proces schvalování začne v polovině roku 2011.