Prohlédněte si raka v Dyji. Turistka ho natočila u Devíti mlýnů

/VIDEO/ Nejen brodivého ptáka kvakoše nebo ikonické zvíře Podyjí čápa černého mohou lidé vidět v unikátní lokalitě Devíti mlýnů nedaleko Hnanic. Jedna z návštěvnic  národního parku zde na konci července dokonce natočila raka říčního. Podívat se na něj můžete na jejím videu. Pro Dyji je to dobrá zpráva.  Tento největší český korýš je totiž velmi citlivý na znečištění.

Přestože rak v minulosti patřil k významným zdrojům obživy obyvatel všech vrstev a jeho populace na našem území bývaly velice početné, dnes ho chrání zákon, protože stavy značně klesly. Může za to znečištění vod chemickými látkami a také takzvaný račí mor. Toto plísňové onemocnění zdecimovalo račí populaci na přelomu 19. a 20. století. Také vyžaduje přírodní toky s členitým dnem a množstvím úkrytů, které v regulovaných řekách chybí.

Přímo v Národním parku Podyjí můžete raka zahlédnout hned na několika místech. Například v Klaperově potoce nebo rybnících na Čížovsku.  Přesnější údaje o jeho výskytu a množství ale zatím odborníci nemají. Chybí podrobnější výzkumy.  Například v lokalitě u Devíti mlýnů ho zatím zoologové ve svých databázích neměli zaznamenaného. Pokud jste raka na svých výpravách do Podyjí zahlédli, pošlete nám o tom, prosím, zprávu.

V Česku je ale nadále rak i uměle chován a na řadě míst vysazován. „Jeho přirozené rozšíření v Česku tak není téměř zjistitelné,“ tvrdí zoolog Správy Národního parku Podyjí Martin Valášek.