Přírodu i historii Podyjí přibližuje nová publikace plná zajímavých fotografií

/PUBLIKACE KE STAŽENÍ/ Více než pět desítek unikátních fotografií v deseti kapitolách přibližuje v nové publikaci Národní park Podyjí. Autoři se zaměřili na rostliny, zvířata ale i geologické zajímavosti a historické památky regionu. Osmadvacetistránkovou knížku si zájemci mohou zdarma stáhnout z webových stránek Správy parku. 

Kniha v jednotlivých kapitolách ukazuje řeku Dyji a její údolí, lesní i nelesní plochy národního parku a samozřejmě i rostliny a zvířata, která v Podyjí rostou a žijí. Autoři se ale věnují i hradům a zámkům, historickým památkám nebo obcím regionu.

„Přibližně před 17 miliony let začaly vody tehdy bezejmenné řeky hloubit údolí, ve kterém se díky jeho poloze a šťastné shodě historicko-společenských okolností zachovala přírodní společenstva mimořádného významu. Přesně před 25 lety dokázala naše společnost – v kvasu porevolučních změn – reflektovat svoji dosavadní, pro přírodu destruktivní cestu a vymezila území, kde bude mít příroda přednost před člověkem. Na konci března 1991 byl vyhlášen Národní park Podyjí a následně 1. ledna 2000 Nationalpark Thayatal,“ píše v úvodu knížky předseda Rady Národního parku Podyjí Tomáš Vrška.

A dodává. „Místo faktografického shrnutí uplynulého čtvrtstoletí vám učiním nabídku: nechte doma tablet, vypněte mobil a vezměte si do batohu tuto brožuru. Brzy ráno sejděte po některé turistické stezce do podyjských svahů. Pozorujte les, kde desítky let nikdo nekácel stromy. Nespěchejte, zastavujte se, zbytečně nemluvte. Projděte se po louce nebo vřesovišti a pozorujte hmyz nebo záplavu rostlin. Navštivte jeden z podyjských hradů a zámků a na jeho vyhlídce přemýšlejte o dlouhodobém soužití člověka s přírodou. Až navečer dojdete k některému vinařství na okraji národního parku, přiťukněte si kopřivově vonícím Sauvignonem. Toto menu vám nenabídnou nikde jinde na světě než v bilaterálním Národním parku Podyjí/Thayatal:“

Publikaci ke čtvrtstoletí své existence vydala Správa Národního parku Podyjí. Kromě češtiny obsahuje i texty v angličtině a němčině.

Národní park Podyjí Národní park Podyjí (2,32 MB)