Vyhlašujeme 22. ročník naší výtvarné soutěže Příroda kolem nás

/XXII. ročník výtvarné soutěže/ - Do dalšího ročníku naší výtvarné soutěže přijímáme od tohoto týdne kresby, malby či grafiky s motivy přírody. Autory mohou být děti, které ještě neukončily povinnou školní docházku. Jejich práce nám můžete zaslat nejpozději do 31. 1. 2022. Vybraná díla v několika kategoriích poté zveřejníme na našem webu a vystavíme v návštěvnickém středisku v Čížově.

Image

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a probudit v nich zájem o naši přírodu. „Mohou se s ní setkat v každém koutě naší země. Chceme také upozornit na význam zvláště chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí, jako ukázek krásné přírody vhodné pro poučení všech generací i jako zdroj inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců,“ říká Svatava Holubová.

Poslání soutěže: Zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí, které získaly na svých toulkách přírodou a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Podmínky soutěže: Originály kreseb, maleb či grafik s motivy přírody je nutno zaslat nebo předat do 31. 1. 2022 na adresu:
Správa Národního parku Podyjí,
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo.

Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji:
Jméno a příjmení autora,
soutěžní kategorie,
název práce,
výtvarná technika,
věk autora,
třída,
rok vzniku práce,
adresa školy včetně e-mailového kontaktu na školu či pedagoga

Stáhněte si: Podrobné propozice XXII. ročníku soutěže Příroda kolem nás  Podrobné propozice XXII. ročníku soutěže Příroda kolem nás (215,00 KB)

Soutěžní kategorie:
1. děti do 6 let (MŠ)
2. děti 6-8 let (1.-2. ročník)
3. děti 9-10 let ( 3.-4. ročník)
4. děti 11-12 let ( 5.-6.ročník)
5. děti 13-15 let ( 7.-9.ročník)

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota. Vyhodnocena a oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Výsledkové listiny budou zaslány všem zúčastněným školám na jejich e-mailovou adresu.

Výběr nejlepších prací bude v roce 2022 od dubna do října vystaven v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Výtvarné práce mohou být umístněny i v dalších výstavních místech nejen znojemského regionu. Oceněné práce bude také možno shlédnout na internetových stránkách www.nppodyji.cz.