Příroda do kapsy

Image

Správy Národních parků Podyjí a Thayatal se dlouhodobě věnují práci s veřejností a podporují environmentální vzdělávání ve své působnosti. Pro rozšíření stávajících aktivit a efektu budou vydány motivační a informační materiály.

Motivační předměty budou mít vzdělávací charakter a budou využívány při akcích pro veřejnost nebo posílení spolupráce s organizacemi, které se podílí na environmentálním vzdělávání.

Cílem projektu je prezentovat přírodní hodnoty území obou národních parků. Společná prezentace přírodních hodnot posílí vnímání důležitosti přeshraniční územní ochrany laickou veřejností.

V rámci projektu budou vydány tyto informační materiály:

  • doplnění edice o německé verze letáků. Celkem bude vydáno 6 typů informačních letáků, které budou využity v informačních centrech NP Thayatal a NP Podyjí
  • bude vydána sada určovacích klíčů / poznávacích kapesních průvodců ve dvou jazykových mutacích
  • v rámci projektu bude rozšířen fotoarchiv Správ pro prezentaci činnosti obou národních parků
  • budou připraveny 4 akce pro veřejnost, 2 na území České republiky a 2 na území Rakouska

Realizace v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Doba realizace: 1.7.2020 - 30.9.2021
Celková výše podpory: 21 996 EUR, z toho příspěvek EFRR je 85%