Příjezd koní do Podyjí se opozdil. U Mašovic a Havraníků se objeví pravděpodobně v březnu

Příjezd exmoorských poníků se o několik měsíců opozdil. Mohou za to obtíže při shánění vhodných zvířat. Do připravených ohrad u Mašovic a Havraníků by divocí koně mohli dorazit ale už v druhé půli března. 

Exmoorský poník na pastvině u Milovic. FOTO: Michal Köpping

V domovině exmoorských poníků nebylo snadné sehnat cílový počet kvalitních chovných zvířat, která jsou zároveň vedena v plemenné knize. „To se nakonec zdárně podařilo. Určitý čas si žádá ale i probíhající svoz jednotlivých koní z různých, často špatně dostupných lokalit,“ vysvětlil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Návrat velkých kopytníků do krajiny Podyjí je součástí rozsáhlého projektu Military LIFE for Nature financovaného z evropského programu LIFE. Hlavním účelem projektu je podpora a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů vázaných na pestrou nelesní krajinu. V Podyjí odborníci k pastvě divokých koní vybrali dvě místa. Bývalou Mašovickou střelnici a západní část Havranického vřesoviště.

„V krajině Podyjí půjde o zcela nový nástroj péče o cenné biotopy spočívající v tom, že potřebnou péči zajistí divoká zvířata chovaná v co nejpřirozenějším režimu,“ popsal Stejskal.

Čas zbývající do příjezdu koní využívají ochránci přírody k posledním přípravným pracím. Na některých místech například dojde k odstranění přehoustlých náletových dřevin. Čerstvá sněhová pokrývka také vhodně posloužila k monitoringu zvěře. „Stopy vedoucí pod ohradníkem svědčí o tom, že přes pastvinu prochází nejen zajíci nebo lišky, ale bez problémů jej podlézá také srnčí zvěř a divoká prasata,“ uvedl Stejskal.

Správci parku ale zároveň pracují na pravidlech, která provoz pastvin přinese. Bude mezi nimi například přísný zákaz krmení zvířat nebo také omezení vstupu do části ohrad, kde se koně budou zrovna pást. „Tato pravidla budou součástí „Návštěvního řádu pastevních areálů Havraníky a Mašovice“, který bude do příjezdu koní zveřejněn na webových stránkách a jeho stručný výtah bude rovněž součástí terénního informačního systému,“ dodal Stejskal.