Pozvánka na otevření vycházkové stezky na Šibeniční vrch

Vranovský okrašlovací spolek o.s.  a Správa Národního parku Podyjí si Vás dovolují pozvat na otevření vycházkové stezky na Šibeniční vrch u Vranova nad Dyjí. Sraz zájemců o toto zahájení bude  v sobotu 22.6.2013 ve 14.00 u kostela ve Vranově nad Dyjí. Srdečně zvou pořadatelé.

Image
Šibeniční vrch na kresbě Petra Raška

Šibeniční vrch (v 18. století Halsgerichtsberg, později pak Galgenberg) je opravdu místem, kde se v minulosti popravovalo. Naposledy se tak stalo v roce 1739 a kat byl tehdy do Vranova povolán z Mikulova. Výkon hrdelního práva byl pro tehdejší majitelku panství Marii Annu markýzu Pignatelli fi nančně nákladný. Proto se v roce 1740 rozhodla tohoto privilegia vzdát ve prospěch soudu královského města Znojma. Zdejší zbytky ohradních zdí čtvercového půdorysu patří s největší pravděpodobností právě bývalé šibenici.