Poškození turistických stezek – zpráva pro tisk

Správa Národního parku Podyjí oznamuje všem návštěvníkům parku, že v souvislosti s krátkodobými vydatnými srážkami ve dnech 28.- 29.června 2006 došlo k poškození některých stezek určených pro pěší a cyklistickou turistiku.

K dnešnímu dni není žádná turistická stezka na území Národního parku Podyjí pro turisty uzavřena. Oprava povrchu některých cest, jejichž povrch byl srážkami poškozen, si však vyžádá nějaký čas. Správa parku proto nabádá zejména cyklisty, aby dbali zvýšené opatrnosti při jízdě po parku a aby tak zamezili případným úrazům.