Polní cesty spojují lidi s krajinou. Nová vznikla u Konic

V polní krajině v blízkosti Konic vznikla v březnu nová cesta. Umožňuje procházku lidem z nedalekého okolí a zároveň se napojuje na další cesty do Nového Šaldorfa. Založení zhruba osmisetmetrové polní cesty je dalším z kroků Správy Národního parku Podyjí v její snaze o zdravější krajinu.

Image

Cesta vznikla v místě rozsáhlých polních lánů. Ty jsou nyní rozděleny na dvě menší plochy. „Po několika letech příprav a jednání s místními zemědělci se v letošním roce konečně podařilo záměr prosadit. Agrodružstvu Nový Šaldorf patří velký dík za vstřícnost i jednoduchou úpravu cesty při jejím zřízení. Cesta by ale nevznikla, kdyby se Správě parku nepodařilo vykoupit vhodné pozemky v polních lánech do státního vlastnictví,“ vysvětluje Robert Stejskal, který má na starosti péči o nelesní krajinu národního parku a jeho ochranného pásma.

Image

Pohled na cestu z jihu při příchodu od Nového Šaldorfu. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Podél polní cesty chodci a cyklisté uvidí i tři ostrůvky zeleně sloužící nejen ke zpestření krajiny, ale hlavně jako útočiště pro drobnou zvěř. „Jsou to plochy zatravněné senem z místních luk se skupinkami vysazených stromů a keřů. Na ostrůvky také ukládáme kamení vysbírané na okolních polích. Poskytují úkryt třeba ještěrkám,“ říká Stejskal. Okraje nové polní cesty pozvolna zarůstají plevelem, který hostí spoustu včel, nebo také vzácných nosatců nebo mandelinek.

Image

Pohled na cestu ze severu, od okraje Konic. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

„Věříme, že v krajině ochranného pásma národního parku nejde o poslední počin krajinných úprav a postupně se nám podaří prosadit další podobné záměry,“ doufá Stejskal.

Image

Podél cesty bylo založeno několik travnatých remízků se stromy a keři. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí.