Podyjí je v teplé zimě bez kormoránů i řady dalších druhů. Orli ale zůstávají

Méně pozorovaných druhů i celkových počtů vodních ptáků než v předchozích letech zaznamenali na začátku ledna ornitologové při pravidelném zimním sčítání. Může za to podle odborníků především teplá zima. Okolní vodní plochy nezamrzly. Do Podyjí ale letos zavítali ptáci z tajgy a nebe nad řekou střeží orli mořští.

Polák kaholka ve Vranově nad Dyjí. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí 

Celkově odborníci viděli v národním parku 340 jedinců z jedenácti druhů vodních ptáků. „Výsledkově tak jde o nejnižší počet pozorovaných ptáků během sčítání za posledních deset let. S přihlédnutím ke klimatickým podmínkám letošního sčítání je nejvíce pravděpodobné, že většina vodního ptactva se rozptýlila po nezamrzlých plochách celého kraje a nekoncentruje se na nezamrzající úseky řek jako v jiných letech,“ uvedl biolog Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát. 

Ledňáček říční / FOTO: Dušan Boucný

Málo jedinců tak odborníci napočítali například u ledňáčka říčního a skorce vodního, kteří patří k nejnápadnějším obyvatelům Dyje v národním parku. „Ve Vranově nad Dyjí jsme ale viděli mladou samici poláka kaholky. Je to druh hnízdící v oblastech tajgy a tundry v severní Evropě. Na našem území sice pravidelně zimuje, ale jen v malých počtech,“ doplnil Mačát. Společně s kaholkou se na již tradičním místě vyskytovalo i minimálně pět jedinců hvízdáků euroasijských.

Kopřivka obecná. FOTO: Miroslav Stehlík 

V Hardeggu je pak možné v hejnu kachen divokých pozorovat nenápadné kopřivky obecné. Na nebi nad národním parkem sčítači viděli i dva orly mořské. Tento druh se zde vyskytuje již od devadesátých let a to nejen v zimě.  

Nejpočetněji je v národní parku aktuálně zastoupena naopak kachna divoká a labuť velká. „Labutě v Podyjí nacházejí významné zimoviště, které jim poskytuje klidné útočiště a dostatek potravy,“ popsal Mačát. 

Na zkoumaném úseku Dyje v národním parku i mimo něj naopak odborníci neviděli žádné kormorány velké. Tento postrach rybářů tak letos v zimě prozatím využívá spíše nezamrzlé velké rybníky a jezera jižní Moravy.