Podunajské luhy hledají inspiraci v Podyjí

V nedávných dnech jsme přivítali vzácnou delegaci představitelů Bratislavského samosprávného kraje. Zástupce hejtmana Berta a další odborníci se zajímali o problematiku procesu zřízení národního parku a jeho následné ochrany na příkladu Podyjí a Thayatalu. Záměrem slovenských kolegů je vyhlášení Národního parku Podunajské luhy, který by ochránil zbytky lužních lesů podél Dunaje mezi státní hranicí s Rakouskem, Bratislavou a jejím širším okolí.

Vedení organizace se Slovákům kolegiálně věnovalo v rámci odborné exkurze. Počátkem června byl pozván ředitel Správy Národního parku Podyjí Rothröckl do Bratislavy na seminář k danému tématu, kde spolu s ředitelem rakouského národního parku Donau Auen Monsanem prezentovali hodnoty obou lokalit, způsob managementu, úskalí i příležitosti. Jsme rádi, že můžeme sloužit jako příklad dobré praxe.

Navíc: kruh se uzavírá. Sen “sametové” generace ochránců přírody ze Slovenska, Rakouska i Moravy, a to vyhlásit komplexní ochranu území v okolí Dunaje a Moravy, se možná blíží svému naplnění.