Ministerstvo schválilo plán dalšího směřování Národního parku Podyjí

/DOKUMENT KE STAŽENÍ/ Ministerstvo životního prostředí v červenci schválilo Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo. Správci parku se podle něj budou řídit následující roky. Posvěcení dokumentu předcházelo téměř dvouleté jednání se zástupci obcí a odborníků i oficiální připomínkové a oponentní řízení.  Plán péče je pro Správu Národního parku Podyjí zásadním dokumentem. Definuje její cíle v ochraně přírody a krajiny, ve veřejném využívání území a vědeckém výzkumu. Jeho vypracování a schvalování je proces daný zákonem o ochraně přírody a krajiny z roku 1992.

Image

Přečtěte si také: 

Stáhněte si dokument:

 

Jako první mohli komentovat prvotní návrh plánu péče starostové obcí a odborníci sdružení v Radě Národního parku Podyjí. „Pracovní verzi textu jsme jim předložili na podzim roku 2010. Několik měsíců před tím, než text začal procházet oficiálním připomínkovým řízením. I když nám to zákon neukládá, rozhodli jsme se tak proto, abychom ve vztahu k obcím vystupovali maximálně transparentně. Tento způsob konzultace se členy Rady považujeme za velmi potřebný a důležitý,“ řekl ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

V tomto neoficiálním řízení se na konec sešlo zhruba sedmdesát podnětů. Část z nich se překrývala. „Akceptovali jsme například většinu připomínek, které se týkaly možného stavebního rozvoje obcí. Znění příslušné kapitoly nyní přesněji vystihuje cíle Správy a lépe odpovídá jejím zákonným kompetencím. Větší důraz budeme klást na zachování tradičních prvků místní krajiny a také na její průchodnost pro člověka i divoká zvířata.  Do dokumentu jsme také mimo jiné jasněji definovali náš cíl více komunikovat s místními zemědělci a vinaři. Na základě připomínek jsme text upravili tak, aby byl přehlednější a srozumitelnější. K nedorozuměním by tak už nemělo docházet například v interpretaci našich plánů v oblasti turistiky. Pro lepší ilustraci cílů a plánů Správy jsme na základě připomínek doplnili i řadu mapových a tabulkových příloh,“ vypočítala vedoucí odboru ochrany přírody Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Neurovnané rozpory, týkající se například rybářství nebo minimalizace počtu muflonů, vypořádalo nakonec Ministerstvo životního prostředí v oficiálním připomínkovém řízení. Toho se mohl na jaře tohoto roku zúčastnit každý. Ministerstvo životního prostředí nakonec obdrželo připomínky od šesti zástupců veřejnosti, spolků i zemědělských firem.  „Způsob projednávání, kdy jsme zapojili do tvorby konečného znění většinu zájemců a čas, který jsme tomu věnovali, se projevil v kvalitě konečného návrhu dokumentu, což potvrdilo i malé množství připomínek v závěru celého procesu schvalování,“ komentoval Rothröckl.

Více než tří set stránkový dokument si lidé mohou stáhnout a přečíst přímo na webu Správy Národního parku Podyjí : www.nppodyji.cz/planpece2012.  Vaše dotazy k Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo rádi zodpovíme. Pošlete nám je, prosím, na emailovou adresu grossmann@nppodyji_cz.

&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">