OZNÁMENÍ: Plán péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo je v oficiálním připomínkovém řízení

Znojmo, 17.2. 2012 - Ministerstvo životního prostředí nyní projednává Návrh Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo pro roky 2012-2022. Svoje připomínky k strategii dalšího rozvoje chráněného území mohou lidé, zájmová sdružení, obce a další instituce až do 16. března podávát na jeho adresu.

Návrh Plánu péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo určí jeho další směrování na následujících deset let. Správa parku má za sebou více než roční jednání o tomto dokumentu se zástupci obcí ležících v ochranném pásmu i s odborníky. Řadu jejich připomínek akceptovala. Více než tří set stránkový dokument si lidé mohou stáhnout přímo ze stránek ministerstva životního prostředí na této adrese: http://www.mzp.cz/cz/plan_pece_podyji

Plán péče je pro Správu Národního parku Podyjí zásadním dokumentem, který určuje její další směřování v příštích letech. Definuje její cíle v ochraně přírody a krajiny, ve veřejném využívání území, rozvoje obcí a vědeckém výzkumu. Jeho vypracování a schvalování je proces daný zákonem o ochraně přírody a krajiny z roku 1992.