Pilotní průzkum biodiverzity lišejníků na území NP Podyjí a Thayatal

Realizace v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů.

Registrační číslo projektu: KPF-02-270
Doba realizace:
1. 1. 2022 – 31. 10. 2022
Celková výše podpory: 23 054,33 EUR, z toho příspěvek EFRR je 85%

Správy Národního parku Podyjí a Thayatal se dlouhodobě věnují péči o území, podporují jeho výzkum a environmentální vzdělávání ve své působnosti. V rámci již realizovaných společných projektů byly provedeny průzkumy území. V roce  2021 byl dokončen mykologický průzkum, v roce 2020 průzkum cévnatých rostlin a lesních biotopů. Na základě dílčích výsledků projektu CONNAT, ve kterém byly okrajově zahrnuty do monitoringu i lišejníky, lze predikovat vysokou hodnotu území, které je z pohledu lichenologie jen málo prozkoumané.

V rámci pilotní studie se provede terénní šetření území (vytipování hot spot lokalit, tzn. klíčových území pro biodiverzitu), determinace základních vzorků a archivace vzorků pro případné další určení (např. pomocí molekulárních metod). Zároveň bude tato opomíjená vědecká disciplína veřejnosti představena na exkurzích a zážitkových dnech. Zároveň bude uspořádán lichenologický kurz pro studenty vysokých škol.

Image