socha sv. Antonína Paduánského na popickém vřesovišti

socha sv. Antonína Paduánského na popickém vřesovišti

Album: Drobné stavby