Papírnu u Devíti mlýnů čekají opravy. Vznikne zde mlynářská expozice a lidé se podívají i dovnitř

Poslední, alespoň částečně zachovalý mlýn v údolí řeky Dyje čekají opravy. Správa parku zabezpečí zdi rozpadající se bývalé Papírny v lokalitě Devíti mlýnů a zakonzervuje je. Vznikne zde jednoduchá expozice pod širým nebem o historii mlynářství a lidé zde najdou i úkryt před nepřízní počasí. Práce začaly na sklonku roku vykácením stromů, které ohrožovaly statiku objektu.

Image
Prosvětlení okolí bývalé Papírny prospěje ještěrkám, užovkám i vzácným motýlům. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Z ruiny Papírny jsou stále patrné původní tvar a velikost hlavní obytné budovy. Rozpadající se zdi poblíž turistické cesty se ale mohou stát velkým nebezpečím pro kolemjdoucí turisty. „Rozhodli jsme se proto zbytky stavby mlýna Papírna stabilizovat tak, aby byla zachována hmota objektu. Nepůjde však o žádnou opravu mlýna či přestavbu na obyvatelnou budovu. Dochované zbytky zdí budou zpevněny tak, aby nehrozilo padání zdiva. Části stěn, které jsou v tak špatném stavu, že je zpevnění nezachrání, budou rozebrány a v hlavní části objektu znovu sestaveny, jinde sníženy. Stavba bude zakonzervována tak, aby její další rozpad byl maximálně zpomalen," řekla vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová. V současné době Správa parku připaravuje projekt úprav a hledá zdroje financování.

Z ruiny open air muzeum

Mlýny byly po staletí tradiční součástí údolí Dyje.  „Změny krajiny v okolí mlýnů měly často zásadní vliv na vývoj biotopů a jejich ruiny jsou dnes útočištěm nejednoho vzácného druhu. Stavby mimo jiné vypovídají také o architektonických a stavebních zvyklostech a metodách, které stavitelé v historii používali. Proto pro nás nebylo žádoucí ruinu strhnout a mlýn srovnat se zemí," vysvětlila Reiterová.

Budova mlýna zůstane nezastřešená. Pouze uvnitř jedné z místnosti správci parku vytvoří malý přístřešek, který bude sloužit jako úkryt před náhlou nepřízní počasí. Odborníci také opraví a zabezpečí podlahy, aby návštěvníci mohli beze strachu vstupovat dovnitř.  Částečné rekonstrukce se dočká i stará, kamenem dlážděná cesta, která podél bývalého mlýna vede.

Po dokončení stavebních prací by měla v objektu a třeba i v jeho okolí být instalována jednoduchá expozice pod širým nebem věnovaná historii a významu mlýnů a mlynářství v Podyjí.

Útočiště pro netopýry i užovku

Velmi důležitou součástí mlýna je malý klenutý sklep. Nejenže vypovídá o historii stavební techniky, ale dnes je významným zimovištěm netopýrů a využívá jej též plch velký a další vzácní a zvláště chránění živočichové.

Na sucho skládaná klenba sklepa je již také ve velmi špatném stavu a hrozí zřícením. Proto byla na podzim 2012 provedena nouzová výdřeva sklepa a klenba bude v rámci opravy objektu též vyspravena. Z důvodu ochrany netopýrů, ale též kvůli zajištění bezpečnosti osob bude veřejnosti sklep nepřístupný.

K posouzení stavu objektu i pro následnou opravu bylo nutné vykácet dřeviny, které zarostly okolí stavby a mnohde už prorůstaly zdmi. Správa při té příležitosti provedla ale rozsáhlejší kácení, při němž prosvětlila i blízké okolí mlýna. Došlo tím k otevření části skalnaté stráně nad budovou a okolních kamenných zídek zpevňujících svahy. „Obnažené kamenné zídky nejspíš velmi brzy obsadí ještěrky a užovky, včetně v místě velmi typické užovky stromové. Zídky a osluněné skalky slouží plazům k vyhřívání i jako spolehlivý úkryt. Na okolních plochách pak najdou plazi dostatek potravy v podobě spousty hmyzu, například kobylek a sarančí. Kvetoucí byliny přitáhnou nápadnější motýly, jako jsou například batolci, okáč voňavkový, ohniváček modrolesklý nebo přástevník kostivalový," popsal biolog Správy parku Robert Stejskal.

S podobným přístupem má Správa parku zkušenost například z Nového Hrádku. „Tam se zásah setkal s úspěchem v podobě bohatého výskytu plazů, ale i mladých trsů ohrožené divizny ozdobné, která bleskově obsadila čerstvě prosvětlená místa," dodal Stejskal.

Do celého záměru hezky zapadá i plánovaná oprava náhonu Papírny, která je malou součástí velkého projektu Povodí Moravy „Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji", na jehož realizaci se budou podílet i správy národních parků Podyjí a Thayatal.

&source=https://www.nppodyji.cz" title="LinkedIn" onclick="javascript:window.open(this.href,'', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;">