Otevření krajiny u Havraníků. Zmizely kilometry plotů bývalých sadů

Vřesoviště mezi Popicemi a Havraníky je od letošního jara otevřenější. Zmizely zhruba čtyři kilometry plotů a stovky betonových sloupků okolo bývalého třešňového a višňového sadu. Krajina je tak mnohem více prostupná pro návštěvníky Podyjí i živočichy. 


Opravená kaplička v sadech u Havraníků. FOTO: Petr Lazárek / Spravá Národního parku Podyjí

Sady na místě harmonicky uspořádaných parcel drobných farmářů vznikly v sedmdesátých letech. V posledních letech ale už přestaly sloužit svému účelu. „Využívány byly už jen ke sklizni travní hmoty. Ovoce zůstalo na stromech a o plody se postarali ptáci nebo kolemjdoucí. Starý plot postupně chátral a ztratil svoji funkci. Na mnoha místech bylo pletivo protržené, spadlé k zemi nebo prorostlé vegetací,“ popsal situaci Robert Stejskal, který má na Správě Národního parku Podyjí péči o nelesní plochy.

Porovnání prostoru havranických sadů v letech 1936 a 2015. Po válce zmizeli drobní farmáři a zanikla typicky jemnozrnná mozaika krajiny.

To se změnilo letos na jaře, kdy Správa parku nechala nefunkční oplocení, které tvořilo zbytečnou bariéru prostupnosti krajiny a nepůsobilo v přírodě blízké krajině esteticky, odstranit. „Vlastní akci předcházelo oslovení desítek soukromých vlastníků a obce. Pracovní tým najaté firmy ASAM s.r.o. zajistil odstranění pletiva, vykopání všech betonových sloupků i odvoz těchto materiálů. Následně bylo ale nutné ještě odvézt vyřezané náletové dřeviny a vyklidit zbytky drátů, betonů a odpadků, které se v křoví podél plotu za léta nahromadily,“ vypočítal Stejskal.

Havranické sady jsou důležitým biotopem řady zajímavých druhů. Jedním z nich je hnědásek kostkovaný. FOTO: Václav Křivan

Krajina v lokalitách havranických sadů tak získala odstraněním oplocení zcela nový rozměr. Sady, postrádající ostré hranice, přirozeně splynuly s okolním vřesovištěm. Správa parku se bude snažit ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků o ně i nadále pečovat jako o hodnotný krajinný prvek. A návštěvníci národního parku si budou moci při cestě mezi Popicemi a Havraníky pochutnat na několika odrůdách třešní i višní.