Oslavili jsme Den stromů

20. října se v České republice slaví Den stromů, svátek který nám má připomenout, jak jsou tito němí mohutní společníci pro nás důležití. Připomněli jsme si ho hned několika akcemi.

V Domě dětí a mládeže ve Znojmě mělo 20. října odpoledne 77 dětí ze školních družin znojemských škol možnost vyzkoušet si, jaké mají vědomosti o stromech. Dům dětí a mládeže spolupracoval při přípravě a realizaci Dne stromů se Správou NP Podyjí.

na jednom ze stanovišť poznávaly děti přírodniny hmatemna jednom ze stanovišť poznávaly děti přírodniny hmatem

s navlečenými listys navlečenými listy

jedna z odměn pro úspěšné řešitele kvízu - keramické listyjedna z odměn pro úspěšné řešitele kvízu - keramické listy

V Božicích jsme s místní základní školou oslavili Den stromů o dva dny později pracovně - zasadili jsme 37 sazenic dubů vypěstovaných v Národním parku Podyjí. Sázení se zúčastnilo 114 dětí z 1. - 5. třídy. Na akci se podílel Obecní úřad Božice a Ekoporadna při Správě Národního parku Podyjí.

stromky potřebují oporustromky potřebují oporu

u zasazeného stromkuu zasazeného stromku

ještě ochránit stromky před okusem zvěří...ještě ochránit stromky před okusem zvěří...

Ve Znojmě jste ve středu 20. října mohli potkat studentky SOU a SOŠ Přímětická označené logem Dne stromů. Rozdávaly letáčky s informacemi o anketě Strom roku Znojemska 2010, která má uzávěrku 1. prosince 2010. Informace o anketě si můžete přečíst i zde: Strom roku Znojemska 2010 Strom roku Znojemska 2010 (1,79 MB).