Organizační struktura

 • Ředitel
  • 0.1. Útvar ředitele
  • 0.2. Odbor péče o les
   • 0.2.1. Oddělení péče o les
   • 0.2.2. Oddělení lesní správy a péče o nelesní pozemky
  • 0.3. Odbor ochrany přírody
   • 0.3.1. Oddělení speciální ochrany přírody přírody a strategického plánování
   • 0.3.2. Oddělení obecné ochrany přírody a krajiny a státní správy
  • 0.4. Odbor veřejných vztahů, dokumentace a informatiky
   • 0.4.1. Oddělení veřejných vztahů, dokumentace a informatiky
   • 0.4.2. Oddělení Návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově
   • 0.4.3. Oddělení terénní služby
  • 0.5. Odbor ekonomicko - provozní
   • 0.5.1. Oddělení ekonomické a administrativní
   • 0.5.2. Oddělení provozně technické