Orchideje a motýli mezi tanky. Mašovická střelnice je unikátní přírodní lokalita

Ještě před patnácti lety u Mašovic vládli vojáci a lidem se za domy ozývala pravidelná střelba. Dnes je lokalita bývalého vojenského cvičiště místem, kde žijí desítky druhů vzácných motýlů, nebo silně ohrožený pěvec pěnice vlašská či rostou orchideje. Ornou půdu v unikátní místo pomohli paradoxně přetvořit právě vojáci. Dnes o území pečuje Správa Národního parku Podyjí.  Tuto sobotu se tam můžete vydat na exkurzi s odborným průvodcem.

Image

Na Mašovické střelnici můžete pozorovat několik desítek druhů různých modrásků, hnědásků, okáčů nebo vřetenušek, z nichž některé patří v širším regionu mezi velké vzácnosti. Na snímku je modrásek podobný. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Mašovická střelnice je bezpochyby jednou z nejzajímavějších lokalit ochranného pásma Národního parku Podyjí. Na ploše kolem 80 ha najdete lesíky, úhory a hlavně rozlehlé travnaté pláně porostlé křovinami. V době babího léta se rozzáří červení zralých šípků a fialovou barvou trnek.

Vojáci zde totiž nepůsobili jen ničivou silou, ale jejich činnost překvapivě přispěla i k vytvoření přírodovědecky velmi zajímavého území. Vzácné druhy rostlin a především živočichů našly útočiště v pestré mozaice terénních prvků, jako jsou zákopy, valy, pojezdové dráhy, vyježděné koleje od tanků nebo „krátery" zaplněné vodou. Pohyb těžké techniky zabraňoval zarůstání travnatých ploch dřevinami a neustále udržoval určitý podíl holých plošek s nezapojeným travním drnem.

Dnes se bývalá Mašovická střelnice pyšní například neobyčejně bohatou faunou denních motýlů. Můžete zde pozorovat několik desítek druhů různých modrásků, hnědásků, okáčů nebo vřetenušek, z nichž některé patří v širším regionu mezi velké vzácnosti.

Stejně tak je bohatým útočištěm některých druhů orchidejí. Vzácný vemeník zelenavý se zde v rámci Podyjí vyskytuje v největším počtu. Díky pestrým porostům křovin se na střelnici mimořádně daří pěnici vlašské nebo ťuhýkům obecným. Všechny tyto hodnoty přispěly k tomu, že je střelnice chráněna soustavou Natura 2000 jako evropsky významná lokalita i ptačí oblast.

Ještě po druhé světové válce se tu však nacházela orná půda. Teprve o něco později tu vojáci vybudovali cvičiště, které ve své době patřilo k nejmodernějším u nás. Vojáci zde stříleli ze všech pěchotních zbraní. Ke slovu přišla ale i těžká technika, tanky nebo bojová vozidla pěchoty. Od roku 1992 byla střelnice využívána již jen pro pěchotní zbraně a v roce 1997 byla zrušena úplně. Od té doby se o ni stará Správa národního parku.

Chcete-li vědět více o tom, jak v posledních 15 letech vypadala péče o toto území a jaké jsou plány do dalších let, vydejte se s námi na procházku po Mašovické střelnici ve znamení babího léta. Sraz účastníků je v sobotu 22. září v 9:00 u mašovického kostela.

Robert Stejskal, autor je entomolog a referent pro přírodovědný management lesních a nelesních ekosystémů