Opravené cesty v Podyjí: Lidem usnadní výlet kolem Železné opony nebo na Nový Hrádek

Hned čtyři cesty prochází nyní v Národním parku Podyjí rekonstrukcí. Na Hnánicku, Lukovsku, Čížovsku a v blízkosti Lesné pomohou turistům se pohodlněji dostat například k Novému Hrádku nebo Ledovým slujím. Využijí je ale i lesníci a ochranáři při správě území. Cesta u Hnanic je téměř hotová. U Čížova a Lesné se ještě pracuje. Na opravu důležité trasy z Lukova k rozcestí Příčky na cestě k Novému Hrádku nyní probíhá výběrové řízení. 

Celkově dělníci do konce roku opraví zhruba 12 kilometrů cest. Akce vyjde Správu Národního parku Podyjí na necelých dvanáct milionů korun a je hrazena z velké části z dotací Operačního programu Životní prostředí.

V rámci rekonstrukce cest je zejména zapotřebí obnovit zpevněné povrchy, odstranit zadrnované nánosy krajnic, obnovit a doplnit odvodnění a zajistit údržbu propustků.

Správa národního parku je v rámci povinností stanovených zřizovací listinou mimo jiné odpovědna za údržbu cest. Zároveň musí vykonávat mnoho činností na úseku ochrany přírody a krajiny, v lesním hospodářství či při usměrňování turistiky. K tomu je nezbytná kvalitní cestní síť, jež umožní plnit řádně veškeré tyto podmínky stanovené zřizovatelem.

Správa Národního parku Podyjí má připraveny podklady k opravě dalších cest.