Opravená Papírna, hledačka nebo geoexpozice. Vyzkoušejte novinky v Podyjí

/FOTOGALERIE/ Dokončená geoexpozice pod otevřeným nebem, výstava obrazů z cestovního skicáře italského malíře z první poloviny 19. století. Hra, která vás provede po stopách „železné opony“ a atraktivních lokalitách v okolí Čížova nebo zpřístupněna budova Papírny v lokalitě Devíti mlýnu. Letošní sezona sebou přináší řadu zajímavostí. 

Papírna

Nově se například můžete bezpečně dostat do nitra bývalé budovy mlýna a pozdější papírny nedaleko Hnanic. V části údolí řeky Dyje zvané Devět mlýnů jsme zabezpečili jednu z posledních staveb, která zde po Druhé světové a té studené válce zbyla. Naleznete v ní mimo jiné i přístřešek pro případ špatného počasí a v nejbližší době i informační panely o historii a přírodních zajímavostech místa. Opravy umožnily i zachování místního sklepa, který je významným zimovištěm několika druhů netopýrů.

Rekonstrukce se dočkal i nedaleký náhon. Okolo náhonu návštěvníky chrání nové zábradlí. Přístup do prostoru mezi náhonem a řekou nově umožňuje jednoduchá lávka. Výzkumy, které se po rekonstrukci místa uskuteční navíc umožní získat další informace o migraci vodních živočichů.

Monsorno ve Vranově

V na konci května se na v galerii Thayana v areálu vranovského zámku otevře výstava Podyjí 1820 s podtitulem Črty z cest Giovanniho Marii Monsorna. Zájemci na ní naleznou výběr obrazů z cestovního skicáře tohoto italského malíře z jeho cesty po Dolních Rakousích a Znojemsku v první polovině 19. století. Vystavena bude kolekce faksimilí kreseb tématicky svázaných s územím dnešních národních parků Podyjí a Thayatal.

Hledačka u „železné opony“

Aktivitou zaměřenou především na rodiny s dětmi je pak „Podyjská prožitková hledačka“. Zapojit se ale do ní mohou všichni návštěvníci s hravým duchem. Na cestě mezi návštěvnickým střediskem národního parku v Čížově (kde hra začíná) a Hardeggskou vyhlídkou musí zájemci splnit osm jednoduchých úkolů. Průvodce hrou si můžete stáhnout zde (hledačka Čížov - Hardeggská vyhlídka hledačka Čížov - Hardeggská vyhlídka (650,31 KB))
nebo vyzvednou přímo na návštěvnickém středisku. Na ty, co hru dohrají až do konce zde čeká drobná odměna.

Geoexpozice pod otevřeným nebem

Naproti čížovského návštěvnického centra naleznou návštěvníci i dvanáct druhů hornin z různých oblastí Podyjí. Dvanáct ukázkových hornin, které vznikly před mnoha milióny let v dávných geologických dobách, představují základní stavební kameny národního parku. Kamenické výbrusy na jednotlivých exponátech navíc poodhalují krásu jejich vnitřních struktur. K venkovní geoexpozici vyšel i tištěný průvodce. Více...