Opravená Papírna, hledačka nebo geoexpozice. Vyzkoušejte novinky v Podyjí

/FOTOGALERIE/ Dokončená geoexpozice pod otevřeným nebem, výstava obrazů z cestovního skicáře italského malíře z první poloviny 19. století. Hra, která vás provede po stopách „železné opony“ a atraktivních lokalitách v okolí Čížova nebo zpřístupněna budova Papírny v lokalitě Devíti mlýnu. Letošní sezona sebou přináší řadu zajímavostí. 

Papírna

Nově se například můžete bezpečně dostat do nitra bývalé budovy mlýna a pozdější papírny nedaleko Hnanic. V části údolí řeky Dyje zvané Devět mlýnů jsme zabezpečili jednu z posledních staveb, která zde po Druhé světové a té studené válce zbyla. Naleznete v ní mimo jiné i přístřešek pro případ špatného počasí a v nejbližší době i informační panely o historii a přírodních zajímavostech místa. Opravy umožnily i zachování místního sklepa, který je významným zimovištěm několika druhů netopýrů.

Rekonstrukce se dočkal i nedaleký náhon. Okolo náhonu návštěvníky chrání nové zábradlí. Přístup do prostoru mezi náhonem a řekou nově umožňuje jednoduchá lávka. Výzkumy, které se po rekonstrukci místa uskuteční navíc umožní získat další informace o migraci vodních živočichů.

Monsorno ve Vranově

V na konci května se na v galerii Thayana v areálu vranovského zámku otevře výstava Podyjí 1820 s podtitulem Črty z cest Giovanniho Marii Monsorna. Zájemci na ní naleznou výběr obrazů z cestovního skicáře tohoto italského malíře z jeho cesty po Dolních Rakousích a Znojemsku v první polovině 19. století. Vystavena bude kolekce faksimilí kreseb tématicky svázaných s územím dnešních národních parků Podyjí a Thayatal.

Hledačka u „železné opony“

Aktivitou zaměřenou především na rodiny s dětmi je pak „Podyjská prožitková hledačka“. Zapojit se ale do ní mohou všichni návštěvníci s hravým duchem. Na cestě mezi návštěvnickým střediskem národního parku v Čížově (kde hra začíná) a Hardeggskou vyhlídkou musí zájemci splnit osm jednoduchých úkolů. Průvodce hrou si můžete stáhnout zde (Podyjská prožitková hledačka Podyjská prožitková hledačka (1,89 MB) )
nebo vyzvednou přímo na návštěvnickém středisku. Na ty, co hru dohrají až do konce zde čeká drobná odměna.

Geoexpozice pod otevřeným nebem

Naproti čížovského návštěvnického centra naleznou návštěvníci i dvanáct druhů hornin z různých oblastí Podyjí. Dvanáct ukázkových hornin, které vznikly před mnoha milióny let v dávných geologických dobách, představují základní stavební kameny národního parku. Kamenické výbrusy na jednotlivých exponátech navíc poodhalují krásu jejich vnitřních struktur. K venkovní geoexpozici vyšel i tištěný průvodce. Více...