Odborníci i laici se mohou těšit z dvou podrobných studií o podyjských houbách a rostlinách

/KNIHY KE  STAŽENÍ/ Dvě nové knihy věnované floře a houbám vydala v loňském roce Správa Národního parku Podyjí . První mapuje podyjské houby a je určená převážně laikům. Podrobný katalog Rozšíření cévnatých rostlin národní parku Podyjí a Thayatal zase ocení spíše odborníci.

Image

Mykologický průvodce Alexandera Urbana Skrytá rozmanitost Podyjí shrnuje výsledky dvouletého výzkumu autora v obou národních parcích. Přestože se uskutečnil v pro houby relativně nepřívětivých suchých letech, dokázal zde najít přes dvě stovky druhů. Odborníci ocení, že se jedná o vůbec první podobnou práci mapující oba dva národní parky na březích Dyje. Kniha se tak stala prvním uceleným rakousko-českým souborem mykologických dat z tohoto území. Laiky potěší rozsáhlý atlas s důkladnou fotodokumentací jednotlivých nálezů, slovníček pojmů nebo jednoduché a základní informace o vybraných druzích hub.

Image

Alexander Urban, Skrytá rozmanitost Podyjí

Stahněte si:  Alexander Urban, Skrytá rozmanitost Podyjí   Alexander Urban, Skrytá rozmanitost Podyjí (12,13 MB)

Kniha Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal je určena především botanikům, učitelům či ochráncům přírody. Katalog je prací skupiny autorů pod vedením znojemského botanika Radomíra Němce a vznikl jako výstup ambiciózního projektu, jehož cílem bylo provést floristický průzkum území obou národních parků. Celková rozloha studovaného území je tak 105,6 km². Takto rozsáhlou databázi nemá žádný jiný Národní park v Česku.

V knize se čtenáři seznámí s více než 1500 rostlinami. Jména druhů jsou kromě vědeckého názvosloví uvedena v českém i německém jazyce. Doplněna je kategorie ochrany, jak ji známe z České republiky a také kategorie ze sousedního Rakouska. Komentáře k vybraným druhům jsou cenným příspěvkem k poznání zdejší flóry. Do nich je kromě poznatků z terénu promítnuta i excerpce literárních zdrojů.

Image

Radomír Němec (ed.), Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal

Kromě komentářů kniha přináší mapy pro 1200 druhů, které botanici v Národním parku Podyjí a Thayatal zachytili v letech 2019–2020 při intenzivním terénním mapování. V mapách je kromě aktuálního rozšíření druhu i stav v 90. letech 20. století. Zajímavý souhrn botanického poznání a flóry přináší i obecné kapitoly. Znalci ocení slovníček místních pojmů, který pracuje i s německými ekvivalenty.

Stahněte si: Radomír Němec (ed.), Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal Radomír Němec (ed.), Rozšíření cévnatých rostlin národních parků Podyjí a Thayatal (19,69 MB)

Obě knihy jsou dvojjazyčné a neprodejné. Vážní zájemci je mohou získat po předchozí domluvě na Správě Národního parku Podyjí ve Znojmě.

Image