Odbahnění Čížovského malého rybníku pro podporu biodiverzity na území Národního parku Podyjí

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008043, Operační program životní prostředí 2014-2020

Doba realizace: 2018 -2020

Cíl projektu: Účelem dotace je úspěšná revitalizace spočívající v obnovení funkcí Čížovského malého rybníku v k.ú. Čížov. Projekt realizuje vybrané části Plánu péče o Národní park Podyjí. Hlavním cílem projektu je zachování diverzity přírodního prostředí, dosažení vyváženého a přirozeného vodního režimu v krajině a udržení v ní rozmanitost typů vodních ploch. V rámci realizace akce proběhne rekonstrukce hráze a výpustného zařízení s požerákem, bude vybudován bezpečnostní přeliv a nádrž bude odbahněna. V současné době je zásobní prostor rybníka zanesen rybničními sedimenty, které jej zmenšují. Mocnost sedimentů dosahuje 0,9 m, objem sedimentů činí cca 1650 m, což je 45% zásobního prostoru nádrže. Stanoviště nyní neodpovídá optimálním nárokům pro mokřadní druhy rostlin a živočichů. Zároveň bude realizována nová tůň v prostoru nad rybníkem.

Celkové náklady: 2 366 073,12 Kč, dotace 100%.

Další informace:
Začínají opravy rybníku u Čížova. Zadrží více vody a bude přívětivější pro chráněné rostliny a živočichy

FOTOGALERIE: V Čížovském malém rybníku může být po rekonstrukci více vody. Přibyla i nová tůň

201012-opzp-regionalni-rozvoj-600.jpg