Obnovená cesta propojí Samaritánku s turistickými trasami národního parku

Dříve cesta, pak pole a dnes znovu cesta. Po padesáti letech se lidé budou moci znovu projít alejí ovocných stromů od Samaritánky k nedaleké hájovně. Po obnovení polní cesty nedaleko Konic na jaře se tak do bezprostřední blízkosti národního parku letos vrací další tradiční spojnice. Nabídne nové možnosti turistům a zpestří jednolitou zemědělskou krajinu. 

Image

Nové stromořadí. Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Původní polní cesta se změnila v pole na počátku sedmdesátých let minulého století. Tehdy zemědělci zlikvidovali tamní třešňovou alej a pozemek připojili k okolním polnostem. Zmizela tak spojnice, která vedla od hřbitova na Hradišti, pokračovala k zděné kapličce s pramenem na hranici Gránického údolí zvané Samaritánka a pokračovala k hájence dál směrem na Mašovice. 

Image

Vykácená torza původní třešňové aleje (Počátek 70. let 20. století). Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Město Znojmo prostřednictvím své organizace Městská zeleň se ale na začátku tohoto roku zasadilo o obnovu této tradiční polní cesty a kolem ní nyní vysázelo i na padesát ovocných stromů, mezi kterými vedle třešní nechybí ani například jabloně nebo mišpule. 

Image

Nové stromořadí ovocných stromů a obnovená cesta propojí Samaritánku s dalšími turistickými trasami. Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

„Obnova cesty je také příspěvkem k postupné rehabilitaci české krajiny, která byla po komunistickém puči v roce 1948 postupně degradována na pouhou výrobní plochu. I proto dnes naše společnost čelí  velkým problémům spojeným s touto neblahou situací, jako je například eroze zemědělské půdy, znečištění podzemních zdrojů vody, vysušování krajiny, nadměrné zatěžování prostředí chemickými látkami,  nebo katastrofální úbytek rostlinných a živočišných druhů vázaných na zemědělskou krajinu,“ soudí šéf strážců Národního parku Podyjí a jeden z iniciátorů obnovy cesty Petr Lazárek. 

Přečtete si také: Polní cesty spojují lidi s krajinou. Nová vznikla u Konic

Image

Kaple a studánka u Samaritánky na podzim 2020. Foto: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Image

Světle modrá barva označuje nově obnovenou polní cestu nedaleko Samaritánky.