Nové pastviny u Konic pomohou chránit koniklece i křivatce

Správa národního parku Podyjí ve spolupráci se spolkem Pulsatilla v polovině března založila dvě nové pastviny v Trauznickém údolí mezi Konicemi a Popicemi. Pasoucí se ovce a kozy pomohou s obnovou prostoru pro ohrožený hmyz nebo rostliny. Podobná opatření Správa parku na jihovýchodě Podyjí provádí již několik let.

Image

Koniklec velkokvětý na pastvinách u Konic. Foto: Dora Grossmannová

Pastviny vznikají na lokalitách zvaných „Koniklecový suk“ a „Kavylová loučka“, kde dodnes najdeme trsy konikleců velkokvětých, křivatce české a spousty zajímavých druhů hmyzu. V minulých letech ale postupně zarůstaly. „Když se podíváte na staré letecké snímky, velká část Trauznického údolí měla podobu rozsáhlých obecních pastvin promíchaných s řídkými lesíky,“ říká Robert Stejskal, který má na starosti péči o nelesní biotopy Podyjí. „Neúrodné skalnaté pastviny byly ale později zalesněny akátem a o zbytek se postarala příroda. Většina údolí během desetiletí zarostla neprostupným lesem nebo křovinami,“ popisuje Stejskal.

Image

O fragmenty biotopů s přežívajícími populacemi chráněných druhů se však Správa parku stará od svého vzniku. Kromě sečení a výřezů náletových dřevin v Trauznickém údolí také regulovala invazní trnovník akát. „Bez pastvy byly výsledky péče ale jen poloviční. Proto jsme před pár lety na okraji údolí začali ve spolupráci se spolkem Pulsatilla pást. Nejprve pouze v přenosném ohradníku. Nyní jsme založili dvě nové, pevnější pastviny, které mohou celou péči nejen zjednodušit, ale hlavně zlepšit,“ vysvětluje Stejskal.

Pást se tu bude od začátku dubna vždy jen v jedné z pastvin nebo v její části. „Budeme pást rotačním způsobem tak, aby se v nepasených částech stihla obnovit tráva a ohrožené druhy měly klid na svůj životní cyklus,“ upozorňuje Stejskal. Do areálu by se ale měli dostat i běžní návštěvníci. Obě pastviny jsou opatřeny bránami i vstupem pro pěší.

Image

Příprava pastviny. Foto: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

„Vzhledem k tomu, že ovce nejsou nebezpečná zvířata, návštěvníci mohou do pastvin vstupovat, třeba aby si vyfotili koniklec. Všechny ale prosíme, aby za sebou brány či branky zavírali a zvířata ničím nekrmili,“ zdůrazňuje Stejskal.

Na vodítku musí v těchto místech zůstat i psi. Nebude tak hrozit jejich zranění elektrickým proudem a v bezpečí budou i pasoucí se zvířata. Pokud budou brány otevřené, v dané pastvině se zvířata nenacházejí a ani není zapnutý elektrický ohradník.

„Věříme, že proměnu Trauznického údolí přijmou místní i přespolní a ovčí pastva pomůže obnovit ztracené přírodní krásy této zajímavé části Podyjí,“ doufá Stejskal.