Nové louky mezi poli u Popic pomohou zadržet vodu v krajině

V blízkosti Konic a Popic přibyly téměř dva hektary nových luk. Správa Národního parku Podyjí mezi těmito obcemi zatravnila několik parcel orné půdy. Chce tak zpestřit strukturu krajiny a zlepšit podmínky pro živé organismy vázané na zemědělsky využívané plochy. Travní porosty také, na rozdíl od intenzivně využívané orné půdy, lépe zadržují vodu v krajině. 

Sečení louky u Havraníků. Její seno poslouží jako zdroj semen pro novou lokalitu. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

K zatravnění nových luk byla v Podyjí vůbec poprvé použita metoda „zeleného“ sena. „Z vybraných lučních porostů v blízkosti Popic a Havraníků jsme posekali trávu se zralými nebo dozrávajícími semínky. Hmota byla ihned převezena na cílové parcely, kde byla rovnoměrně rozložena na předem připravený povrch,“ popisuje Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí. Pokud se semínka ujmou, příští rok vzejde nový luční porost. „Rizikem je letošní suché počasí, které může klíčivost značně snížit. Naštěstí lze počítat s tím, že řada rostlin se na čerstvé půdě uchytí spontánně a za pár let se při pravidelném sečení postupně vyvine zapojená louka,“ věří Stejskal.

Posečenou trávu převezl traktor na cílovou plochu u Popic. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Až dosud zatravňovali správci parku pomocí takzvané sukcese. Ponechávali plochy k volnému zarůstání. Nebo osévali směsí určitého složení.

Zatravňovací akce navázala na několik obdobných opatření v okolí Popic, kde došlo v posledních patnácti letech k zakládání nových luk, sadů, stromořadí, remízků nebo ekologických políček. „Výsledkem snah je nejen na oko malebnější obraz krajiny, ale v posledních letech se v „proměněném“ prostoru lépe daří třeba mizejícím zajícům nebo koroptvím,“ popisuje Stejskal.

Také seno na ploše u Konic se stane zdrojem semen pro novou louku. FOTO: Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí

Realizaci letošního zatravnění dvou polí předcházela jednání s místními zemědělci a několik let příprav. „Místním farmářům, panu Sovišovi a podniku Agrodružstvo Nový Šaldorf, patří dík nejen za vstřícný postoj k záměru, ale i pomoc s realizací zatravnění,“ dodává Stejskal.

Správa Národního parku Podyjí se bude snažit zemědělskou krajinu ochranného pásma i nadále proměňovat. „Výzvou do dalších let je třeba obnova zaniklých cest ke zlepšení prostupnosti krajiny,“ uzavírá Stejskal.