Nová stezka Podyjím propojila pláže třetihorního moře s rodištěm vídeňského patrona

/TIP NA VÝLET/ - Hned několik zajímavostí nabízí nová stezka na východní hranici Národního parku Podyjí. Ze šaldorfského vlakového nádraží můžete vyrazit k bývalému břehu třetihorního moře do Konic a obdivovat tradiční architekturu podyjských vesnic. Pak se cestou ke Znojmu z nové vyhlídky pokochat vinicemi na Kraví hoře nebo dohlédnout až k Alpám. Výlet lze ukončit v bývalém klášteře v Louce nebo se můžete vydat dál cestou vídeňského patrona Klementa Maria Hofbauerera podél Dyje do jeho rodných Tasovic.

Image
Nová značená trasa zavede turisty na rozhraní českého masivu a karpatské soustavy, kde lesnatá část národního parku přechází do vinic a vřesovišť. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

„Stezka prochází geologickým rozhraním českého masivu a karpatské soustavy po zaniklých plážích třetihorního moře Tethys. Nabízí také zajímavé pohledy do krajiny na hranici mezi západní lesnatou částí národního parku a tou východní, pro kterou jsou typická vřesoviště, vinice a zemědělské využívání," popsal novou trasu vedoucí oddělení terénní služby Správy Národního parku Podyjí Petr Lazárek.

Jedním z lákadel stezky je i dřevěná vyhlídka na kraji popických vinic na Kraví hoře. „ Při dobrých podmínkách jsou z ní vidět vrcholky Bílých Karpat, Pálava i rakouské Alpy," dodal Lazárek. Na místě si navíc můžete na dvou nových info panelech přečíst zajímavosti o geologické historii okolní krajiny i tradičních vinařských postupech rodiny Špalkovy, která na této vinici hospodaří.

Konice pak návštěvníkům nabízejí pohled na dochovanou vesnici uličního typu, která je pro tuto část Podyjí typická. „Historické jádro těchto vesnic tvoří pradávná cesta mezi jednotlivými sídly, nebo dlouhá ulicová náves, obestavěná tradičními venkovskými usedlostmi. Dochované historické statky jsou situovány řadově do uzavřených hlubších dvorů a navazují na sebe přímo, nebo je dělí pouze úzká ulička, takzvaná soutka," popsala Zuzana Svobodová z Oddělení obecné ochrany přírody a krajiny Správy Národního parku Podyji.

V dolní části Konic se navíc dochovaly i velké statky sedláků, kterým patřila okolní půda. Návštěvníci mohou obdivovat i tradiční záhumenní. Se Zuzanou Svobodovou a Petrem Lazárkem se po této trase můžete vydat už tuto sobotu (14.7.). Vycházka s lektory začíná  v 9:00 na parkovišti  před Louckým klášterem a po osmi kilometrech lehkým terénem skončí kolem 14:00 na stejném místě.