Netopýři se letos před tuhou zimou schovali do sklepů a štol

/FOTOPRŮVODCE/ Více netopýrů než obvykle viděli odborníci na tradičních zimovištích v Podyjí. Může za to zřejmě tuhá zima. Před chladným počasím se tak tito létající savci schovali do zříceniny Nového Hrádku, opuštěných sklepů mlýnů přímo u řeky i nevyužívaných vinných sklepů v obcích na jihovýchodě ochranného pásma národního parku. 

Netopýr hvízdavý. FOTO: Antonín Reiter

Nejpočetnější zimující kolonii v národním parku vytvořil drobný netopýr hvízdavý. Na Novém Hrádku odborníci napočítali 192 zimujících jedinců, což je nejvíce za dobu 25 let trvajícího monitoringu tohoto zimoviště.

Netopýr černý. FOTO: Antonín Reiter

Netopýr černý pravidelně zimuje v různých skalních štěrbinách a puklinách. „Letošní tuhá zima tento evropsky chráněný druh však donutila vyhledat vhodnější místa pro zimování, která během velkých mrazů tolik nepromrzla a drží si stabilní teplotu těsně nad bodem mrazu,“ vysvětlil zoolog Jihomoravského muzea Antonín Reiter. Takové útočiště nalezl ve starých mlýnských a vinařských sklepích, stejně jako ve sklepeních Vranovského zámku nebo podzemním labyrintu Ledových slují. „Během monitoringu jsme napočítali celkem 73 jedinců netopýra černého, což je pětkrát více než v loňské teplé zimě,“ dodal Reiter.

Vrápenec malý. FOTO: Antonín Reiter

K pravidelným letním i zimním obyvatelům Podyjí patří vrápenec malý. V letošním roce odborníci napočítali 54 jedinců tohoto tajemného letouna. „Rok od roku počty zimujících jedinců stoupají a je zřejmé, že prostředí parku představuje pro vrápence důležité útočiště v širším kontextu Znojemska. A to i přes to, že přirozeným typem zimoviště jsou pro tento druh krasové jeskyně. Na Znojemsku hojně využívá opuštěné štoly či sklepy,“ uvedl Reiter.

Netopýr brvitý. FOTO: Antonín Reiter

Společně s vrápencem se na stejných typech zimovišť zdržuje i netopýr brvitý. Zimující kolonie tohoto druhu našly vhodné podmínky v ochranném pásmu, kde již několik let hojně obsazují lidmi nevyužívané vinné sklepy. „Právě ve třech takových sklepích v Konicích a Popicích jsme viděli dohromady 79 zimujících netopýrů brvitých,“ vypočítal zoolog Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.

Netopýr večerní. FOTO: Antonín Reiter

Na Novém Hrádku zoologové nalezli i jednoho kroužkovaného netopýra černého. Analýzou čísla kroužku odečteného z fotografie zjistili, že byl na stejném místě kroužkován při podzimním odchytu do sítí v roce 2009. Zajímavostí je také opakovaný výskyt netopýra večerního. Přestože tento druh se běžně vyskytuje v obcích ochranného pásma, je ve zdejších zimovištích nacházen jen ojediněle.

Celkem bylo letos v zimovištích národního parku Podyjí sečteno 431 netopýrů, náležících ke 12 druhům. Podyjí se tak může chlubit relativně pestrým společenstvem zimujících netopýrů a právem je řazeno mezi pozoruhodná zimoviště na území České republiky. A to i přes to, že celkový počet zimujících jedinců je ve srovnání s krasovými oblastmi nevelký.