Návštěvu ministra v Podyjí doprovodila zpráva o zrušení projektu větrníků

/FOTOGALERIE/ - Dolnorakouská vláda překvapivě zrušila projekt větrné elektrárny poblíž hranic Národního parku Podyjí a rakouského Nationalpark Thayatal. Zpráva o zrušení projektu doprovodila čtvrteční návštěvu ministra životního prostředí Richarda Brabce v Podyjí. Stejně jako při všech dosavadních návštěvách našich národních parků se ministr setkal s vedením Správy parku, starosty místních obcí i s ředitelem parku na druhé straně hranice. V Podyjí nechyběla ukázka různých přístupů k lesnímu managementu a návštěva Vranovské přehrady.

Realizace záměru rakouského projektu parku větrných elektráren Windpark Nord byla aktuálním tématem, které dlouho řešily obě strany národního parku. Záměr patřil také mezi jeden z hlavních bodů čtvrtečního setkání ministra se starosty obcí v Podyjí a také s ředitelem rakouské Národního parku Thayatal Ludwigem Schleritzkem.

Zcela jsem chápal obavy místní veřejnosti především o značný estetický zásah do okolní krajiny, který představuje projekt výstavby více než dvaceti větrníků. Je zřejmé, že by se staly industriální dominantou panenské přírody obou stran národního parku. V bezprostřední blízkosti plánované větrné elektrárny se navíc nachází stanoviště vzácných a celoevropsky ohrožených druhů. Své zákonné námitky ke koncepci větrného parku ostatně již v minulosti vyjádřilo i Ministerstvo životního prostředí, a to v rámci standardního procesu přeshraničního posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, tzv. SEA. Velmi jsem proto uvítal včerejší rozhodnutí dolnorakouské vlády, které nám potvrdil ředitel rakouského parku Thayatal Ludwig Schleritzko, že projekt Windpark Nord byl zrušen,“ sdělil po setkání se starosty ministr.

Ministrovu podporu starostům ředitel sousedního Národního parku Thayatal Ludwig Schleritzko velmi ocenil.

„Z původního plánu bylo vyškrtnuto 15 oblastí pro umístění větrných elektráren v Rakousku, včetně oblasti okolo obou národních parků v Podyjí.  Zároveň i ty projekty, které v budoucnu v Rakousku vzniknou, budou nejdříve podrobeny důsledné kontrole vlivů na životní prostředí,“ doplnil včerejší rohodnutí dolnorakouské vlády ministrovi i starostům ředitel Národního parku Thayatal Ludwig Schleritzko.

Ministr se starosty také probral březnovou změnu vedení na Státním fondu životního prostředí, která má za cíl usnadnit a umožnit rychlejší čerpání z Operačního programu Životní prostředí. Obcím se tak nabízí nové možnosti v podobě tzv. rychloobrátkových výzev, v rámci kterých mohou podávat žádosti na další projekty.

Ministr Brabec navštívil i vodní elektrárnu na Vranovské přehradě. Velké výkyvy v průtocích řeky Dyje způsobené jejím provozem jsou jedním z problémů, se kterým se řeka Dyje a příroda kolem ní v národním parku složitě vyrovnávají. „Oceňuji, že se společnost E.ON Trend, provozovatel elektráren ve Vranově nad Dyjí, v posledních letech velmi snaží tuto situaci zlepšit a věřím, že se se Správou parku dohodne na takových podmínkách provozu elektráren, které budou dobrým řešením jak pro provozovatele, tak i pro přírodu obou národních parků,“ uvedl ministr.

Správci Národního parku Podyjí ukázali ministru Brabcovi lesy ponechané samovolnému vývoji nedaleko Podmolí i místa, která potřebují trvalou údržbu, jako například bývalá Mašovická střelnice. „Střelnice je typickým příkladem plochy, která vyžaduje nestandardní zásahy a zároveň je vítanou a využívanou laboratoří v přírodě, kde probíhá několik dlouhodobých výzkumných projektů,“ popsal ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Ministra seznámil i s plánovanými opravami cest či úpravou okolí návštěvnického centra a se záměry rozvoje turistické infrastruktury. „Část z těchto projektů je hrazena z Operačního programu Životní prostředí. Nyní z tohoto fondu čerpáme nebo budeme čerpat více než 50 milionů korun. Doufáme, že se nám na ně podaří získat ještě dalších zhruba 26 milionů,“ upřesnil Rothröckl.