Návštěva senátorů v Národním parku Podyjí (tisková zpráva)

Členové výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR navštívili Národní park Podyjí. V rámci této návštěvy jim na úterý 13. října připravila Správa NP Podyjí v čele s ředitelem Ing. Tomášem Rothröcklem celodenní program. Během tohoto programu byli účastníci seznámeni s odbornou problematikou ochrany přírody a krajiny, jakožto i s cíli a posláními NP Podyjí.

 

náívštěva senátorů

V dopolední části programu provedla Správa NP Podyjí účastníky západní částí parku v okolí obcí Havraníky a Hnanice. V rámci odpoledního programu se pak členové výboru účastnili terénní exkurze v okolí národní kulturní památky Nový Hrádek. Při svém putování po Národním parku Podyjí nevynechali členové výboru slavnostní setkání u příležitosti dokončení památkové obnovy objektu Mniszkův kříž ve Vranově nad Dyjí. Pracovní den byl uzavřen diskusí v Návštěvnickém středisku Správy NP Podyjí v Čížově a návštěvou vyhlídky nad Hardeggem. V průběhu celé akce se účastníci setkali i se zástupci místních samospráv – starosty a zastupiteli obcí Havraníky, Hnanice, Lukov, Vranov nad Dyjí, Horní Břečkov a Čížov, se kterými diskutovali mimo jiné i o problémech komunální politiky ve vztahu k národnímu parku.

 

Ing. Michal Císař

Ing. Tomáš Rothröckl