Návštěva ministryně Rút Bízkové v NP Podyjí (tisková zpráva)

Ve dnech 23. - 25.4.2010 navštívila Národní park Podyjí ministryně životního prostředí Rut Bízková. Její návštěva se uskutečnila v rámci předem plánovaného výjezdního zasedání sekce ekonomiky a politiky životního prostředí ministerstva.

Během své návštěvy paní ministryně absolvovala několik terénních exkurzí do Národního parku Podyjí a Nationalpark Thayatal, vedených odbornými pracovníky obou správ. Součástí programu bylo i shlédnutí některých projektů realizovaných z finančních prostředků Operačního programu životního prostředí.

V sobotu odpoledne paní ministryně zahájila ve Státním zámku Vranov nad Dyjí jednu z akcí Správy Národního parku Podyjí pořádaných při příležitosti Dne Země. Jednalo se o představení nejlepších dětských prací z každoročně pořádané výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“, za doprovodného vystoupení znojemského souboru Dyjavánek.

„Velmi mě těší, že si paní ministryně Bízková dokázala vyčlenit tak velký časový prostor právě pro Podyjí, a že se mohla seznámit jak s přírodou národního parku, tak se základními problémy z naší každodenní praxe,“ prohlásil Petr Vančura, pověřený vedením Správy Národního parku Podyjí.