Naše národní parky, zelené mosty Evropy

Správa Národního parku Podyjí zve na výstavu  Naše národní parky, zelené mosty Evropy, která proběhne od 1. července do 30. září v informačním bodu Správy Národního parku Podyjí na 1. nádvoří státního zámku Vranov nad Dyjí. Vernisáž se koná ve čtvrtek 30. června od 17h.

Bohumír Prokůpek: Nový Hrádek, jedna z fotografií výstavy Bohumír Prokůpek: Nový Hrádek, jedna z fotografií výstavy

Výstava fotografií zachycujících přírodu a krajinu všech 4 národních parků České republiky a jejich přeshraničních partnerských chráněných území byla připravena ke stému výročí založení prvních národních parků v Evropě v roce 1909. Do Podyjí zavítala o dva roky později v souvislosti s dvacetiletým výročím vzniku místního národního parku. Na přípravě expozice spolupracovalo Ministerstvo životního prostředí s federací Europarc, Agenturou ochrany přírody a krajiny a správami všech českých národních parků.

 

Všechny naše národní parky leží na státní hranici a navazují na ně národní parky sousedících zemí, dá se proto mluvit o mostech pro spolupráci v ochraně přírody přes hranice – „zelených mostech Evropy“. Výstava tak divákům přiblíží vedle Národního parku Šumava Nationalpark Bayerischer Wald, Krkonošský národní park společně s Karkonoszkim Parkom Narodowym, Národní park České Švýcarsko a jeho společníka Nationalpark Sächsische Schweiz. Místní návštěvníci si jistě rádi doplní svou znalost Národního parku Podyjí a Nationalparku Thayatal o dosud nepoznané záběry krajiny, pro turisty přijíždějící na Znojemsko se výstava může stát inspirací třeba pro výlet do těchto míst.

plakát Naše národní parky, zelené mosty Evropy plakát Naše národní parky, zelené mosty Evropy (1,00 MB)