Národní parky Podyjí a Thayatal získaly evropský certifikát divočiny

Lesy ponechané přirozenému vývoji a části řeky Dyje na rakouské i české straně hranice získaly v roce 2018 diplom Evropské společnosti pro divočinu (The European Wilderness Society). Dohromady se jedná o zhruba 4 km řeky a 500 ha porostů. Tedy necelých 7% rozlohy obou národních parků. 

190130-wild.jpg

Evropská společnost pro divočinu ve svém auditu ocenila část území Národního parku Podyjí bronzovou medailí standardů divočiny. „Národní park Podyjí má velký potenciál v rozšiřování své divočiny. Jeho velkou část tvoří lesy, které už nyní jsou částečně ponechány přirozenému vývoji. Cílem Správy Národního parku Podyjí je toto území postupně rozšířit až na 75 % rozlohy,“ píší auditoři v závěrech své zprávy.

Audit divočiny Podyjí se uskutečnil v roce 2017. „I když Podyjí leží uprostřed kulturní krajiny a část jeho různorodosti potřebuje trvalou péči, jsme rádi, že i na tak malém území se nám daří držet standard divočiny a přirozených přírodních procesů,“ říká ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Stejné ocenění získal loni i rakouský Národní park Thayatal. Auditoři ocenili různorodost tamního smíšeného lesa s jeho rozličnými stanovišti, která zahrnují i velké skalní amfiteátry nebo skalní výchozy.

Image

Evropská společnost pro divočinu je nevládní organizace, jejímž cílem je definovat a označit evropskou divočinu a propagovat její ochranu. Do současnosti identifikovala a ocenila diplomem přes čtyři desítky území v 17 evropských zemích. Části Národního parku Podyjí a řeky Dyje jsou prvními takovými lokalitami v České republice. Evropská společnost pro divočinu funguje již přes 20 let.