Národní park slaví dvacet let. Popřál mu i ministr

Znojmo, 20. října 2011/AUDIO/ – Národní park Podyjí oslavil dvacet let své existence. Odborníci přírodních i společenských věd představili na čtvrteční slavnostní konferenci výsledky mnohaletého bádání ve svých oborech a hodnotili přínosy národního parku i kvalitu péče o toto chráněné území. Oslavenci popřál i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, který odpolední slavnostní setkání zahájil spolu s řediteli správ národních parků Thayatal a Podyjí Robertem Brunnerem a Tomášem Rothröcklem.

Image
Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na slavnostní konferenci k 20. výročí vyhlášení Národního parku Podyjí. FOTO: www.mzp.cz

Ministr ocenil stabilitu parku. „Podyjí se nachází na hranicích s Rakouskem a je příkladem dobrého a kvalitního spojenectví s rakouským parkem. Děkuji všem jeho zaměstnancům za velký kus práce na něčem, co bude sloužit nejen našim dětem, ale i vnukům," řekl Chalupa.

 

Projev ministra životního prostředí Tomáš Chalupy k 20. výročí vyhlášení NP Podyjí by David Grossmann

Podle ředitele Správy Národního parku Podyjí Tomáše Rothröckla došlo za posledních dvacet let k významnému posunu v poznání a v odpovídající ochraně celého území. „Jen od založení parku zde odborníci provedli stovky výzkumných prací. Byla také nastolena jasná pravidla ochrany celé oblasti.  Správa národního parku je pracoviště, které je zodpovědné za ochranu území, jeho prezentaci i za hospodaření se státním majetkem v daném území. Péče o národní park je jasně daná a odborně podložená, nejvíce si cením toho, že dvacet let kráčíme jedním směrem" uvedl Rothröckl.

Do Znojma se na konferenci sjela zhruba stovka odborníků z celé České republiky i sousedního Rakouska, přítomni jsou i členové Rady národního parku Podyjí. Právě s rakouskými kolegy představili čeští výzkumníci výsledky přeshraničního výzkumného projektu Příroda bez hranic. Na území Národních parků Podyjí a Thayatal prohloubili poznání o ptácích, motýlech nebo například zahájili pravidelné monitorování netopýrů na vybraných lokalitách rakouského Thayatalu. Rakouským zoologům se také podařilo v národním parku objevit důkaz o pohybu kočky divoké. Na stopu této vzácné a plaché šelmy na české straně řeky odborníci stále čekají.

Součástí slavnostního setkání byl i křest knihy fotografií Zdeňka Patzelta Národní parky České republiky. Výpravná kniha představuje citlivě vybrané, zajímavé a neotřelé pohledy na přírodní klenoty našeho území.

Konference Příroda bez Hranic a slavnostní setkání k 20. výročí vyhlášení Národního parku Podyjí je jednou ze série akcí k oslavě jubilea. Správa parku už uspořádala řadu vycházek a výstav pro veřejnost, začala vydávat novou sérii infomateriálů nebo instalovala přímo do terénu nové informační tabule.  K oslavě výročí zrekonstruovala i historický obelisk nad Ledovými slujemi.  Obelisk postavil okolo roku 1860 Okrašlovací spolek ve Vranově nad Dyjí k poctě hraběnky Heleny Mniszkové jako projev díků za zpřístupnění tohoto místa.

Je tak jednou z prvních připomínek rodícího se občanského hnutí i zájmu o krajinu Podyjí. Připomínkou bude i nově odhalená replika pamětní desky. Národní park Podyjí byl vyhlášen 1. července 1991 a se svou rozlohou 63 km čtverečných je nejmenším národním parkem v České republice. Na dolnorakouské straně na něj navazuje Národní park Thayatal.