Národní park přichází do škol

Základní školy ve znojemském regionu mohou již pátou sezonu využívat v chladnějších měsících školního roku environmentální program Správy NP Podyjí "Národní park přichází do škol".

Pracovníci správy po dohodě přijedou ve stanoveném termínu přímo do školy a tam, zpravidla pro jednu třídu (ideální je skupina okolo 20 žáků) v tělocvičně nebo třídě proběhne program trvající dvě vyučovací hodiny. Obsahově je určen především pro děti z prvních a druhých tříd, ale lze jej upravit i pro starší žáky prvního stupně ZŠ.

První polovina pořadu je spíše vyprávěcí a diskusní, zahrnuje však i jednu hru. Děti se dozví zajímavosti o Národním parku Podyjí, ale i o přírodě obecně a to nejen chráněné. Po přestávce se pokračuje druhou, hravější částí, která se dá stručně charakterizovat jako poznávání přírody všemi smysly.

 

NP přichází do škol

 

Programy si mohou základní školy objednávat na telefonech 515 291 630 a 606 710 300 nebo na e-mailu infocentrum@nppodyji_cz.