Národní park Podyjí v roce 2007 (tisková zpráva pro tiskovou konferenci dne 11.5.2007 ve Znojmě)

V loňském roce Správa Národního parku Podyjí realizovala celou řadu projektů vedoucích k vylepšení turistické infrastruktury za finančního přispění Evropské unie z prostředků programu INTERREG III A a  vlastních zdrojů. Jednalo se produkty, které v roce 2007 budou v plné míře sloužit právě široké návštěvnické veřejnosti (hraniční přechody, jezdecké stezky, informační systémy apod.).

Správa Národního parku Podyjí připravila v rámci nabídky pro návštěvníky pro rok 2007 tradiční kalendář vycházek s odborným výkladem do území národního parku i znojemského regionu. Jedná se o celkem již 8. kalendář pro zájemce o přírodní krásy a vlastivědné zajímavosti znojemského regionu od roku 2000. Lektory jednotlivých vycházek (celkem jich je v období od dubna do prosince 2007 plánováno 17) jsou nejen pracovníci správy, ale i některých dalších znojemských institucí.

Významnou novinkou pro návštěvníky Podyjí - příznivce turistiky na koních -  je zpřístupnění částí území národního parku a jeho ochranného pásma. První  2 jezdecké stezky na Znojemsku byly vytýčeny na sklonku loňského roku Správou Národního parku Podyjí, Klubem českých turistů a sdružením Merlin. Slouží zájemcům o turistiku na koních již od jarních měsíců 2007. V rámci otevírání turistické sezóny na Vranovsku bude jedna z těchto tras slavnostně otevřena ve středu 16.5.2007.

Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Brně a rakouskou Správou Nationalparku Thayatal uspořádá v galerijních prostorách na nádvoří Státního zámku Vranov nad Dyjí výstavu obrazů rakouských umělců, malujících na území sousedních národních parků Podyjí a Thayatal. Výstava bude zahájena vernisáží dne 8.6.2007 a potrvá po dobu letních prázdnin až do 2.9.2007. V místě výstavy bude pro návštěvníky zámku zároveň provozován sezónní informační bod Správy Národního parku. Výstava se poté přesune do centra Prahy, kde bude instalována v budově  Rakouského kulturního fóra.

24.5. 2007 oslaví evropská veřejnost Evropský den parků. Ten je zasvěcen propagaci významu velkoplošných chráněných území, především národních parků a chráněných krajinných oblastí. Letošní akce jsou v celé Evropě zaměřeny na popularizaci trvale udržitelného využívání zemědělské krajiny. Správa NP Podyjí při této příležitosti nabízí  v sobotu 26.5. exkurzi za přírodou znojemských vřesovišť,  večer  proběhne koncert v kapli v Čížově.

Pro zlepšení informovanosti široké veřejnosti budou v nejbližších dnech - u příležitosti Evropského dne parků -  zpřístupněny i nové internetové stránky Správy Národního parku Podyjí.

Účinnou podporou pro činnost Správy NP Podyjí jsou i významné partnerské organizace - společnost Canon CZ, s.r.o.,  a nově v tomto roce i společnost RWE Transgas Net, s.r.o.  Právě s jejím přispěním hodlá správa zahájit práce na projektu Školy ochrany přírody v Čížově, která má v budoucnosti sloužit především dětem.

 

 

 

Ve Znojmě dne 11. května 2007                                                Správa Národního parku Podyjí

 

 

Kontakt: Ing. Tomáš Rothröckl - rothrockl@nppodyji_cz

               RNDr. Jan Kos - kos@nppodyji_cz