Nahlédněte pod pokličku rozmanitosti podyjské přírody

/POZVÁNKA NA VÝSTAVU/ Dvacítku velkoformátových fotografií zajímavých rostlin a živočichů Národního parku Podyjí mohou zájemci zhlédnout až do 25. září v areálu Staré vodárny u znojemské přehrady.  Na výstavě nazvané Galerie rozmanitosti Podyjí Správa parku a Ministerstvo životního prostředí prezentují pestrost druhů, které v národním parku žijí. Výstava měla premiéru na podzim v Praze a na konci září si ji budou moci prohlédnout i obyvatelé Popic.

Image

Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav.