Nadace v Podyjí opravila čtyři důležité historické památky

Tradiční poutní cestu mezi Znojmem a rakouským Maria Dreieichen nedaleko Hornu v polovině letošního léta osvěžily tři nově opravené památky.  Nadace pro obnovu církevních památek děkanství Znojemského nechala zrekonstruovat barokní sochu sv. Antonína Paduánského a Platzerova boží muka na Havranickém vřesovišti. Oprav se přesně po dvaceti letech od svého znovuzrození dočkala i kaple Panny Marie Bolestné na stejném místě. Rekonstruovaný kamenný kříž se na konci srpna vrátí i do vinice na zelené turistické značce mezi Znojmem a Konicemi.

Image
Restaurovaná socha sv. Antonína Paduánského. FOTO: David Grossmann / Správa Národního parku Podyjí

Barokní socha svatého Antonína z mušlového vápence se na své místo na cestě mezi Popicemi a Havraníky vrátila více než po roce. „Opravy začaly v loni v květnu. Akademický sochař Petr Roztočil soše doplnil především hlavy sv. Antonína a Jezulátka, které drží v náručí. Původní se nedochovaly a při předchozím restaurování se příliš nepovedly,“ řekla Eva Jurmanová z Nadace.

Přesně dvacet let od své úplné rekonstrukce se dalších udržovacích oprav dočkala i nedaleká kaple Panny Marie Bolestné. Původní stavba z 19. století byla vybudována na památku zažehnaného moru, při kterém vymřela většina obyvatel Popic. V 70. letech 20. století se kapli postrádající využití a údržbu zřítila střecha a prolomila klenbu. V roce 1993 Nadace s významným příspěvkem po válce odsunutých původních popických rodáků stavbu dle dochované dokumentace postavila znovu. Nyní byla obnovena vnitřní výmalba a provedeny opravy střechy a fasády.

Image
Barokní Platzerova Boží muka před a po restauraci.

„Tento kříž k rozjímání nechal zhotovit počestný Pavel Platzer a Zuzana, jeho choť,“ stojí na Božích mukách, které se po restauraci sochařem Roztočilem vrátily na Havranické vřesoviště právě v těchto dnech.  Raně barokní památku ze 17. století restaurátor doplnil o chybějící podstavec a kamenný kříž.

„Kříže, sochy a drobné sakrální stavby po staletí spoluvytvářely typický obraz krajiny Podyjí a staly se tlumočníky krajinné paměti. Krajině dávají řád, estetickou hodnotu, harmonické vztahy i měřítko. Jsou dokladem spirituálního sepětí člověka s místem, kde žije," řekl člen Nadace Petr Lazárek. Všechny čtyři památky se nacházejí na prastaré stezce, která vychází z údolí Dyje u Znojma a vede až k Dunaji. Tradičně byla využívána i k náboženským poutím, mimo jiné tudy chodili poutníci do Mariazell v Rakousku a místní lidé putovali  do rakouského poutního místa Maria Dreieichen.

Opravu památek finančně podpořilo město Znojmo a společnost Elektrokov, a.s. Znojmo. Pokud se chcete o sakrálních stavbách v Podyjí dozvědět více, prohlédněte se naši informační brožuru Drobné sakrální památky ve regionu Národního parku Podyjí Thayatal (v pdf). Nadace také před dvěma lety vydala Průvodce poutní cestou Znojmo-Maria Dreieichen. Autorem textu je historik Jiří Kacetl a fotografiemi ji opatřil Petr Lazárek. Průvodce je k dispozici ve znojemských knihkupectvích, na Správě Národního parku Podyjí ve Znojmě a v místních kostelích.