Na Znojemsku roste počet zimujících kriticky ohrožených vrápenců

Staré štoly, sklepení hradů i labyrinty vinných sklepů navštívili na začátku roku zoologové. Na dvaatřiceti tradičních místech hledali zimující netopýry.  Z více než tří set nalezených jedinců bylo nejvíce netopýrů hvízdavých a kriticky ohrožených vrápenců malých. Jejich počet na Znojemsku navíc každý rok stoupá. Podle některých teorií za to může omezení používání pesticidů a částečně i změny klimatu. Odborníci zimující netopýry v regionu pravidelně sledují už jednadvacet let.

Image
Zimující vrápenci malí se zcela balí do létací blány. Zimní spánek u nich nastává zpravidla od října do dubna. FOTO: Antonín Reiter

Nejvíce exemplářů (123) napočítali odborníci u netopýrů hvízdavých.  V Česku patří k běžnějším druhům, ale známých zimovišť je málo.  Část populací zřejmě táhne po způsobu ptáků do jižnějších oblastí Evropy. Část potom vyhledává netypická zimoviště u nás. V Podyjí pravidelně osidlují pouze podzemní prostory Nového Hrádku u Lukova, kde obsazují štěrbiny ve zdech v místech s teplotou těsně nad bodem mrazu.

Vrápenců na Znojemsku zimovala zhruba stovka jedinců. V Česku jsou poměrně vzácní a vyhledávají teplejší oblasti s pestrou a zachovalou krajinou. V dobách před vznikem lidských staveb sídlili pouze v jeskyních. Díky tomu až dosud vyhledávají rozsáhlejší podzemní prostory se stabilní a poměrně vysokou zimní teplotou (okolo 10 °C). Rádi využívají podzemní štoly a také rozsáhlejší sklepy.

Podobné podmínky potřebuje i netopýr brvitý. Zhruba padesátka těchto létajících savců si našla zimoviště především ve vinných sklepech v ochranném pásmu navazujícím na východní okraj národního parku. Pravidelný výzkum se uskutečnil ještě před vypuknutím tuhých mrazů. Mimo tradiční zimoviště tak ještě zůstala většina otužilejších netopýrů černých a ušatých.

Netopýři si dobře pamatují, kde se jim dobře daří zimu přečkat. Vzniká u nich tak „hibernační tradice" a vhodný prostor pak využívá i několik desítek zimních spáčů. Typickým příkladem je malá štolka pod rotundou sv. Kateřiny ve Znojmě. Na začátku soustavného sledování před 20 lety byla otevřená, často navštěvovaná lidmi a dokonce využívaná jako skladiště pivovaru. Vrápenci zde zimovali nepravidelně a ojediněle. Později byl prostor uzavřen dvířky a v zimním období je minimálně navštěvován. Od roku 2000 počet zimujících vrápenců soustavně rostl. V letošní zimě jich zde bylo už téměř padesát.

Národní park Podyjí a jeho bezprostřední okolí je jednou z nejvýznamnější netopýřích lokalit v Česku. Z třicítky ve střední Evropě žijících druhů jich zde vědci pozorovali dvaadvacet. 

Antonín Reiter, zoolog Jihomoravského muzea ve Znojmě

Text je součástí pravidelného seriálu Správy Národního parku Podyjí v týdeníku Znojemsko