Na Šumavě vzniklo nové středoevropské sdružení chráněných území

Členové celoevropské asociace chráněných území The EUROPARC Federation ze šesti zemí střední a východní Evropy se v polovině března sešli na Šumavě, aby společně založili novou sekci Federace – EUROPARC Central and Eastern Europe.

Zástupci celoevropské asociace chráněných území The EUROPARC Federation ze šesti zemí střední a východní Evropy na nádraží v Železné Rudě. 

Nová sekce vznikla z původní iniciativy českých členů Federace (tedy všech čtyř českých národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) na železnorudském ustavujícím zasedání, které se konalo ve dnech 17. – 19. března za účasti zástupců chráněných území a dalších členských institucí (například ministerstev životního prostředí) z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.

„Z toho, že se na Šumavě scházíme, máme nesmírnou radost. Je to výsledek několika let vzájemných kontaktů a snahy spolu víc spolupracovat,“ říká prezident EUROPARC ČR Jakub Kašpar. „Chci poděkovat především našim maďarským kolegům, bez jejichž výrazné aktivity a vůle ke spolupráci, by středoevropská sekce EUROPARC vznikala mnohem obtížněji,“ dodává Kašpar.

Podle předběžných jednání se první prezidentskou zemí EUROPARC Central and Eastern Europe stala do roku 2017 Česká republika. Hovořilo se také o plánu konkrétních společných aktivit sekce v příštích letech, kam patří možné výměnné stáže zaměstnanců, společné projekty či společné aktivity směrem k připravovaným revizím evropské legislativy, týkající se ochrany přírody (především směrnic soustavy NATURA 2000). EUROPARC Central and Eastern Europe vzniká jako neformální sdružení členů EUROPARC Federation ze středo- a východoevropských zemí, tedy jako struktura bez vlastní právní subjektivity, zaměstnanců či rozpočtu.

Pozvání do sekce dostali také kolegové z Rakouska, rádi mezi sebou přivítáme někdy v budoucnu třeba i potenciální členy Federace z Ukrajiny, či Srbska nebo Chorvatska. Chystáme se také úzce spolupracovat s kolegy z německých národních parků. Německo je samozřejmě součástí střední Evropy, ovšem kolegové již mají velmi silnou vlastní sekci EUROPARC Deutschland,“ vysvětluje Jakub Kašpar.

Vznik nové sekce znamená také zánik stávající české sekce EUROPARC. Česká chráněná území ovšem i nadále budou úzce spolupracovat a koordinovat svoje aktivity v rámci české platformy v sekci EUROPARC Central and Eastern Europe.