Na Papírnu u Devíti mlýnů se vrátila část meziválečné turbíny

Osud pohnutý jako místo samo. Symbolem meziválečné prosperity a poválečného úpadku lokality Devět mlýnů nedaleko Hnanic může být část Francisovy vertikální turbíny, kterou v polovině listopadu instalovali zaměstnanci Správy národního parku k zrekonstruovanému torzu šestého mlýna. Technická památka tehdy vyráběla energii pro tamní papírnu, pak skončila na dlouhá desetiletí skrytá v zasypaném náhonu. Zpátky na světlo ji pomohly povodně. Nyní ji mohou obdivovat návštěvníci Podyjí.   


Instalace torza turbíny u bývalé Papírny. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Bývalý mlýn ve 20. letech minulého století modernizoval nový český majitel. Brněnský podnikatel Potouček v budově zřídil výrobu papíru. Odtud pochází i dnešní název místa Papírna. „V rámci modernizace osadil nový majitel v náhonu i kašnovou Francisovu vertikální turbínu s palečným převodem na výrobu elektrické energie. Výroba papíru se nezastavila ani ve válečných dobách, neboť se zde vyráběl zatemňovací papír do oken,“ popisuje Petr Lazárek ze Správy Národního parku Podyjí.

Začátkem šedesátých let byla budova Papírny zbořena. V přísně chráněném hraničním pásmu mohla poskytnout úkryt lidem, kteří chtěli překonat železnou oponu. Stroje byly odvezeny k novému použití do Hnanic, kde výrobu převzal státní podnik Brněnské papírny. Při likvidaci objektu byla v náhonu zasypána i turbína, a to nejen sutinami z objektu Papírny, ale i velkým množstvím domovního odpadu z bývalé roty Pohraniční stráže na Devíti mlýnech. Poté, co se pohraničníci přestěhovali do nové roty nad obcí Hnanice, porostla plocha bývalého náhonu a zemědělských teras náletem akátu.

V roce 2002 zasáhla území Podyjí velká povodeň, která odkryla zarostlou skládku. „Správě Národního parku Podyjí se v roce 2003 podařilo získat peníze na její likvidaci. Zároveň jsme obnovili i původní terasy, odvezli velkou vrstvu odpadu a vyčistili i náhon. Při vyklízení náhonu jsme objevili zbytky Francisovy turbíny,“ vysvětluje Lazárek.

Torzo turbíny Správci parku vyzvedli a uschovali v Lukově. Celé okolí Papírny ale letos na jaře prošlo rozsáhlou úpravou a vzniká zde i jednoduchá expozice pod otevřeným nebem věnovaná mlynářství. „Oběžné kolo turbíny bylo odborně očištěno pískováním a nakonzervováno speciální barvou. Nyní vhodně doplňuje vznikající expozici a připomíná polozapomenuté časy minulého století“ dodává Lazárek.