Na koni

 
Na území národního parku  a jeho ochranného pásma jsou vyznačeny dvě stezky pro turistiku na koních.

Východní jezdecká stezka je tvořena 4 samostatnými okruhy v okolí Hnanic, Havraníků, Popic a Konic. Tyto okruhy jsou pak spojeny stezkou, která sleduje pás vřesovišť jižně od Znojma a spojuje Hnanice s vyhlídkou Kraví hora u Znojma.
 

Jezdci na koních v MašovicíchJezdci na koních v Mašovicích


Severní jezdecká stezka kopíruje hranici národního parku. Její začátek najdete na Hradišti, pokračuje na bývalou Mašovickou střelnici, prochází obcemi Podmolí, Lukov a Horní Břečkov. Míjí Lesnou a Onšov, sestupuje na okraj Švýcarské zátoky u Vranovské přehrady, prochází po koruně hráze a končí v městysi Vranov nad Dyjí.

Stezky jsou  podle metodiky používané Klubem českých turistů vyznačeny čtvercovými značkami o straně 100 mm v bílé barvě se středovým barevným kruhem o průměru 60 mm.
 

 

Značení jezdeckých stezekZnačení jezdeckých stezek

 

 


Při jízdě na koni dodržujte, prosím, tato pravidla:

·         Nevjíždějte  mimo vyznačené jezdecké stezky  – usměrněný pohyb jezdců na koni je dohodou, která pomáhá chránit přírodu.

·         Respektujte vždy pravidlo “pěší a cyklista má přednost“.

·         Nevyjíždějte na stezky v době, kdy jsou cesty rozmoklé a podmáčené – zamezíte tím vzniku škod na cestách, které slouží i jiným účelům

·        Dodržujte i další ustanovení Návštěvního řádu Národního parku Podyjí.