Na Havranické vřesoviště se vrátil ohrožený kosatec nízký, pomohli mu i studenti z Rajhradu

Ohroženým rostlinám v národním parku pomáhá mravenčí práce studentů i zásahy velkých strojů. U Havraníků pomohly ohroženým kosatcům nízkým, diviznám brunátným nebo pryskyřníku ilyrskému. U Čížova zase podyjským orchidejím. 

Kosatec nízký. FOTO: Robert Stejskal, Správa Národního parku Podyjí

Na Havranickém vřesovišti se povedlo oživit chřadnoucí mikropopulaci kosatce nízkého. Nenápadná skalka s výskytem několika trsů této chráněné rostliny postupně zarostla vysokou trávou natolik, že kosatce již několik let nekvetly a dusily se ve velkém množství stařiny. Zpět k životu je pomohla vrátit trpělivá práce studentů Střední zahradnické školy Rajhrad, kteří každoročně pomáhají se záchranou cenných lokalit.

„Studenti pečlivě vytrhali husté trsy ovsíku vyvýšeného a za rok se „kosatcová skalka“ změnila k nepoznání. Kromě asi 140 kvetoucích kosatců se objevilo několik konikleců velkokvětých, desítky divizen brunátných nebo lnic kručinkolistých. Ovsík byl naopak téměř kompletně potlačen,“ říká Robert Stejskal, který má ochranu nelesních ploch na Správě národního parku Podyjí na starosti. 

Divizna brunátná. FOTO: Petr Lazárek / Správa Národního parku Podyjí

Zatímco kosatec je příkladem druhu, kterému pomohla jemná, téměř až mravenčí práce, jiným organismům může vyhovovat mnohem razantnější přístup. V loňském roce správci parku na několika místech provedli pokusné narušení travního drnu pomocí lesní frézy. „Fréza je stroj, který pomocí ozubeného válce rozruší travní porost včetně svrchní vrstvy půdy. Poradí si i s křovinami, pařezy nebo terénními nerovnostmi,“ vysvětluje Stejskal.

Pryskyřník Illyrský. FOTO: Radomír Němec

Zfrézovaná plocha nejprve působí jako zcela bez života a nejvíce připomíná čerstvé oraniště. V prokypřené půdě se ale brzy uchytí druhy, které se v hustém travním drnu nedokázaly prosadit. „Například na jedné z ošetřených ploch nedaleko Havranického rybníka právě v těchto dnech rozkvétají stovky divizen brunátných a pryskyřníků illyrských. Tento silně ohrožený pryskyřník nebyl v Podyjí pozorován již několik let a zdá se, že lokální narušování terénu by mohlo být vhodným opatřením k jeho podpoře,“ uvádí Stejskal.

Během zimy také správci parku výrazně prosvětlili Hardeggskou stráň. Ta je v Podyjí nejbohatším nalezištěm vzácných orchidejí na krystalických vápencích. V minulosti ale zarůstala náletovými dřevinami.

Správa národního parku provádí každoročně desítky zásahů k obnově cenných lokalit ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jednorázová i pravidelná opatření mají za cíl uchovat krajinnou a druhovou pestrost, která je pro Podyjí tak typická. „Letošní jaro přineslo důležité důkazy o tom, že ochranářské úsilí se ubírá správným směrem,“ soudí Stejskal.