MŽP schválilo Zásady péče o NP Podyjí a jeho ochranné pásmo

/TISKOVÁ ZPRÁVA/ Zásady péče o Národní park Podyjí a jeho ochranné pásmo 2022–2040 platí od 1. 9. 2022. Jde o základní strategický dokument, v němž jsou formulovány základní postupy, jak pečovat o biotopy národního parku a krajinu jeho ochranného pásma včetně pravidel pro využívání tohoto území člověkem.

Návrh zásad péče připravil tým pracovníků Správy Národního parku Podyjí podle metodiky stanovené Ministerstvem životního prostředí. Znění odsouhlasené ministerstvem potom prošlo šedesátidenním veřejným připomínkovým řízením. Po vypořádání všech 61 vznesených připomínek byl upravený návrh zásad péče dohodnut s Radou Národního parku Podyjí a předložen Ministerstvu životního prostředí ke schválení. Ministerstvem schválené zásady péče tak nahradily starý plán péče, který byl platný v letech 2012–2020.

Všechny zmíněné dokumenty jsou dostupné v základních dokumentech organizace.