Podyjí před 200 lety. Na vranovském zámku Správa parku vystaví kresby z roku 1820

/FOTOGALERIE/ Zhruba čtyři desítky faksimilií kreseb ze skicáře italského malíře Giovanniho Marii Monsorna mohou zájemci vidět od konce května v galerii Thayana na I. nádvoří vranovského zámku. Výstava výběru obrazů z Podyjí z jeho cesty po Moravě a Dolním Rakousku bude mít slavnostní vernisáž v úterý 26. května od 17:00 a potrvá až do konce září. Expozici připravila Správa národního parku Podyjí spolu s Národním památkovým ústavem. 

Návštěvníci tak budou mít příležitost vidět, jak se krajina i památky za posledních dvě stě let změnila. Nebudou chybět unikátní skici vranovského zámku, Nového Hrádku nebo třeba údolí Devíti mlýnů. Rakouskou stranu hranice zastoupí například Hardegg nebo zřícenina hradu Kaja. 

Výstava je pořádána u příležitosti Evropského dne chráněných území EUROPARC a k připomínce padesáti let Evropského diplomu pro chráněná území Rady Evropy, jenž byl propůjčen Národnímu parku Podyjí i Národnímu parku Thayatal.